Η ΕΕ μελετά νέους κανόνες που θα επιτρέπουν στους χρήστες του διαδικτύου να έχουν τον έλεγχο στον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους. Την Πέμπτη η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών παρουσιάζει προτάσεις που δίνουν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες υπηρεσίες.

Οι ηλεκτρονικές μας δραστηριότητες αφήνουν πολλά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για εμπορικούς ή άλλους λόγους. Αυτό γίνεται για παράδειγμα μέσα από τα γνωστά και ως “cookies”.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θέτουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν τα δεδομένα μας να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται. Ένας βασικός κανόνας είναι ότι οι χρήστες θα πρέπει να δώσουν την άδειά τους πριν χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους.

Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία  για την ηλεκτρονική προστασία στις επικοινωνίες, συντάχθηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως WhatsApp, το Skype και το Gmail.

Η νομοθεσία δεν θα ισχύει μόνο για το περιεχόμενο των επικοινωνιών αλλά και για τα λεγόμενα μεταδεδομένα, τα οποία αποκαλύπτουν τη θέση, το χρονοδιάγραμμα, τη διάρκεια και τον τύπο της επικοινωνίας. Η πρόταση θα ενισχύσει επίσης τις απαιτήσεις για τη χρήση cookies και spam και θα ευθυγραμμιστεί με το νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.