Στην ολομέλεια του ΕΚ: Brexit, ακυρώσεις πτήσεων, τηλεπικοινωνίες

66
Την Τρίτη τίθεται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ σχέδιο έκθεσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί σημαντική πρόοδο σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα προτού ξεκινήσει τις συζητήσεις για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Βρετανίας. Αυτά είναι: τα δικαιώματα των πολιτών, ο οικονομικός διακανονισμός και το ζήτημα της Ιρλανδίας.

Επίσης, στην ατζέντα της ολομέλειας για την επόμενη εβδομάδα βρίσκεται η πρόταση για σύσταση ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η αύξηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και τοευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Τέλος, παρουσιάζονται οι έξι υποψήφιοι για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης.