Το Συμβούλιο εγκρίνει τρεις δέσμες κανόνων που θα καταστήσουν πιο ασφαλείς τις θαλάσσιες μεταφορές

106
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Σήμερα το Συμβούλιο ενίσχυσε την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων της ΕΕ εκδίδοντας τρεις οδηγίες οι οποίες αναθεωρούν τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας για τα επιβατηγά πλοία, ψηφιοποιούν την καταγραφή των επιβατών πλοίων και δημιουργούν ένα σαφές πλαίσιο για την επιθεώρηση των οχηματαγωγών ro-ro και των ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών. Σχετικά με τις προτάσεις αυτές είχε επιτευχθεί άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

«Οι νέοι αυτοί κανόνες θα βελτιώσουν την ασφάλεια όσων ταξιδεύουν στις θάλασσες μας. Εκτός αυτού, θα απλουστεύσουν και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ψηφιοποίησης· αυτό είναι ένα καλό νέο για τις επιχειρήσεις και για την οικονομία μας γενικότερα», δήλωσε η κα Kadri Simson, υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών της Εσθονίας. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την μαλτέζικη Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις εργασίες τους επί των φακέλων αυτών.»

Η «γενική» οδηγία σχετικά με τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας για τα επιβατηγά πλοία περιέχει τους πιο λεπτομερείς κανόνες στην ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, οι οποίοι ισχύουν για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού. Το κείμενο ορίζει τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις για τα πλοία όσον αφορά τομείς όπως η κατασκευή, η σταθερότητα και η πυροπροστασία τους.

Η οδηγία σχετικά με την καταγραφή των επιβατών επιβατηγών πλοίων απαιτεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες να ψηφιοποιήσουν την καταγραφή των επιβατών των πλοίων, έτσι ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος, να είναι άμεσα διαθέσιμος ο ακριβής αριθμός των επιβατών, καθώς και άλλες πληροφορίες για τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Η τρίτη οδηγία –σχετικά με ένα αναθεωρημένο καθεστώς επιθεωρήσεων για τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη– εξαλείφει τις επικαλύψεις και καλύπτει τα ρυθμιστικά κενά που προκύπτουν από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διάφορα καθεστώτα επιθεώρησης για τα σκάφη αυτά.

Οι τρεις οδηγίες είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης επανεξέτασης της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων, η οποία έχει ως στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και, συγχρόνως, να απλουστεύσει τους ισχύοντες κανόνες και να μειώσει το διοικητικό κόστος.

Με τη σημερινή τελική ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται η διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση και για τους τρεις φακέλους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 4 Οκτωβρίου 2017. Οι νομικές πράξεις θα υπογραφούν από τα δύο θεσμικά όργανα τον Νοέμβριο και θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ λίγες εβδομάδες αργότερα. Θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους, και τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να ενσωματώσουν τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία.