🎞 Οι ευρωβουλευτές αγωνίζονται για φθηνότερες τηλεφωνικές κλήσεις προς άλλες χώρες της ΕΕ

53

Σύστημα «αντιστρόφου 112» για την ειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, φθηνότερες τηλεφωνικές κλήσεις προς άλλες χώρες της ΕΕ και μια συνολική βελτιωμένη πρόσβαση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της ΕΕ: αυτά ζητά ένα σχέδιο έκθεσης Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Απομαγνητοφώνηση:
Στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, οπουδήποτε – πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι. Η κατάργηση των τελών περιαγωγής ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διαδικτυακής και τηλεφωνικής πρόσβασης για όλους. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Το τέλος της περιαγωγής είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε στη μέση. Πρέπει να διορθώσουμε την παράλογη κατάσταση όπου είναι φθηνότερες οι κλήσεις μέσω περιαγωγής από ό,τι αυτές που πραγματοποιούνται από το σπίτι. Το Κοινοβούλιο προτείνει την κατάργηση των υπερβολικών ή των αδικαιολόγητα υψηλών υπεραστικών χρεώσεων εντός της Ένωσης για κλήσεις σταθερών ή κινητών. Στη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών στοχεύει επίσης το «σύστημα αντιστρόφου 112» που πρότειναν οι νομοθέτες της ΕΕ. Το σύστημα θα επιτρέπει στις αρχές να ειδοποιούν τους πολίτες μιας συγκεκριμένης περιοχής σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής καταστροφής. Αυτές οι δύο προτάσεις αποτελούν μέρος του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες με στόχο την ανάπτυξη «δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας» και χωρητικότητας δικτύων 5G στην Ευρώπη. Πρέπει να συμπεριλάβουμε κάθε περιοχή, κάθε άτομο χωρίς αποκλεισμούς. Είναι σημαντικό. Είναι ένα σχέδιο που απαιτεί μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις. Το Κοινοβούλιο θέλει να θεσπίσει ένα νέο σύνολο κανόνων για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν.