ΕΕ-Κούβα: Έναρξη ισχύος νέας ιστορικής συμφωνίας

48

Ένα νέο κεφάλαιο για τις σχέσεις ΕΕ-Κούβας ανοίγει σήμερα, 1η Νοεμβρίου 2017, με την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της πρώτης στην ιστορία συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας — της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας.

 «Η ΕΕ και η Κούβα γυρίζουν πραγματικά σελίδα, και σήμερα ξεκινά το νέο κεφάλαιο της εταιρικής μας σχέσης — με την προσωρινή εφαρμογή της νέας συμφωνίας μας. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται πιο κοντά στην Κούβα και σε όλους τους Κουβανούς πολίτες, καθώς η χώρα διανύει περίοδο οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, προσθέτοντας: «Εμάς τους Ευρωπαίους μας συνδέουν με την Κούβα, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική κοινή ιστορία, κοινός πολιτισμός, καθώς και κοινές αξίες και φιλοδοξίες για το παρόν και το μέλλον».

Η συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) περιλαμβάνει τρία κύρια κεφάλαια σχετικά με τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και τον διάλογο τομεακής πολιτικής, καθώς και με την εμπορική συνεργασία.

Η συμφωνία αυτή προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την εξεύρεση κοινών λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις με την ανάληψη κοινής δράσης σε πολυμερή φόρα. Οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι σχετικές δραστηριότητες θα διεξάγονται με όλους τους φορείς στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, των τοπικών αρχών, του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και τους φορείς τους.

Ιστορικό

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΕ και η Κούβα υπέγραψαν τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου 2017. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αρχίζει να εφαρμόζεται προσωρινά την 1η Νοεμβρίου 2017, η πλήρης εφαρμογή της θα αρχίσει μόλις όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κυρώσουν τη συμφωνία.

Επίσης, η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή συνεργασία της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η Κούβα ήταν η μόνη χώρα στην περιοχή με την οποία η ΕΕ δεν είχε ακόμη συμφωνήσει επί της νομικής βάσης για τον διάλογο και τη συνεργασία.