Οι δρόμοι του ροδιού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συναντώνται στο μετρό του Συντάγματος

52

Την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 16:00, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η εταιρία ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ θα βρίσκονται στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. Θα μοιραστούν ρόδια στους περαστικούς για καλή τύχη και ευημερία στη νέα χρονιά, και θα υπάρχει ενημέρωση για την ευρωπαϊκή επένδυση στην ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε., αλλά και σε πολυάριθμα ακόμη έργα σε όλη την Ελλάδα, όπως 24  σχολεία στην Αττική, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη, το Hydrama Grand Hotel στη Δράμα κ.α.

Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. και την εκστρατεία #investEU

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει επενδύσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της τεχνολογίας.

Μέσω των πολυάριθμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την προσέλκυση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα για να συμβάλει στην δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πολίτες της ΕΕ. Η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού investEU εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2017, από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την ανάδειξη έργων που έχουν υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με αποτελέσματα ορατά σε όλους.

Σχετικά με την ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ

Η ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε. είναι μια πολύ-συμμετοχική κοινωνική επιχείρηση, που ιδρύθηκε από φίλους και συνεργάτες με σκοπό την ολοκληρωμένη καλλιέργεια και διαχείριση του ροδιού. Οι 250 παραγωγοί-μέτοχοι της ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε. καλλιεργούν δέντρα ροδιάς στις ιδιωτικές τους εκτάσεις και εφοδιάζουν με φρέσκο ρόδι  την εταιρεία, η οποία παράγει ποιοτικό, 100% φυσικό χυμό ρόδι. Το έργο έλαβε χρηματοδότηση ύψους 223.541€ μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του χρηματοδοτικού προγράμματος LEADER που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αναγκαίου μηχανισμού για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας χυμού.