Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης για την επόμενη φάση

34

Σε συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) στις 15 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα σύσταση προς το Συμβούλιο (άρθρο 50) προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με τη δεύτερη φάση της συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών, που συμπληρώνει τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Μαΐου 2017, καθορίζει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες μεταβατικές ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής:

  • Δεν θα πρέπει να υπάρξει «επιλεκτική επιλογή»: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στην Τελωνειακή Ένωση και την ενιαία αγορά (με τις τέσσερις ελευθερίες). Το κεκτημένο της Ένωσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται πλήρως για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού ως εάν επρόκειτο για κράτος μέλος. Οποιεσδήποτε μεταβολές του κεκτημένου κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει αυτομάτως να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Θα ισχύουν όλα τα υφιστάμενα ενωσιακά κανονιστικά, δημοσιονομικά, εποπτικά, δικαστικά και σχετικά με την επιβολή μέσα και δομές, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα από τις 30 Μαρτίου 2019. Κατά συνέπεια, δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα θεσμικά και λοιπά όργανα, και οργανισμούς της Ένωσης.
  • Η μεταβατική περίοδος χρειάζεται να είναι σαφώς καθορισμένη και χρονικά περιορισμένη. Η Επιτροπή συνιστά να μη διαρκέσει πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Στη σύσταση υπενθυμίζεται επίσης η ανάγκη να αποτυπωθούν πιστά σε νομικούς όρους τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων, όπως περιγράφτηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση. Υπογραμμίζεται επίσης ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί όλων των ζητημάτων που άπτονται της αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εξετάστηκαν κατά την πρώτη φάση, όπως η συνολική διακυβέρνηση της συμφωνίας αποχώρησης και ουσιαστικά θέματα όπως το θέμα των προϊόντων τα οποία θα έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Επόμενα βήματα: Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) πρέπει να εγκρίνει τις πρόσθετες αυτές διαπραγματευτικές οδηγίες περί μεταβατικών ρυθμίσεων τον Ιανουάριο του 2018.

Ιστορικό

Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να διαπιστώσει ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50. Στις 15 Δεκεμβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ των 27 επιβεβαίωσαν ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, την Ιρλανδία και τον δημοσιονομικό διακανονισμό, ενέκριναν δε κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Είχε προηγηθεί επίσης ψήφισμα, στις 13 Δεκεμβρίου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επιβεβαιώνει ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) της 29ης Απριλίου 2017, καθώς και οι γενικές αρχές και οι διαδικαστικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια των διαπραγματεύσεων που είχαν οριστεί με τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλήρως σε αυτήν τη φάση των διαπραγματεύσεων.