Συνήγορος του Πολίτη: Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται

0
202

Ο Συνήγορος του Πολίτη, καλεί όλους τους Δήμους της επικράτειας να εφαρμόζουν ενιαία και ορθά τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 και να μην επιβάλλουν αναδρομικά δημοτικά τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται,

σε περιπτώσεις υποβολής της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, διαπιστώνοντας ότι αρκετοί Δήμοι δεν απαλλάσσουν από τα δημοτικά τέλη ακίνητα που αποδεδειγμένα δεν ηλεκτροδοτούνται λόγω υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης περί μη χρήσης σε χρόνο μεταγενέστερο της διακοπής ηλεκτροδότησης, επισημαίνει ότι:

• Ο νόμος ρητά προβλέπει απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη «για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά», χωρίς να προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης

• Η υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορεί να αφορά παρελθόντα γεγονότα, επομένως οι Δήμοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν γεγονότα ή στοιχεία αναγόμενα σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής τους

• Η μη χρήση του ακινήτου μπορεί να αποδειχτεί συνδυαστικά, από τη βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και τη δήλωση του κενού ακινήτου στη φορολογική δήλωση

• Όπως έχει επισημάνει ο Συνήγορος ήδη από το 2014 και όπως δέχτηκε σε πρόσφατη απόφασή του και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, η μη χρήση του ακινήτου τεκμαίρεται από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής από τον ιδιοκτήτη του αιτήματος απαλλαγής του από τα τέλη στον αρμόδιο Δήμο.

• Το βάρος να ανταποδείξει ότι το ακίνητο χρησιμοποιούνταν κατά το κρίσιμο διάστημα παρά το ότι δεν ηλεκτροδοτούνταν, ανήκει στον οικείο Δήμο.

• Η απαίτηση ορισμένων Δήμων για ταυτόχρονη με τη διακοπή ηλεκτροδότησης υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, αποτελεί μια επιπλέον αυθαίρετη προϋπόθεση, μη προβλεπόμενη από το νόμο, η οποία δε συνάδει με το σκοπό του νομοθέτη και επιβαρύνει τους πολίτες.

Πληροφορίες: 213 1306 712, 213 1306670, [email protected]