Τεχνολογία παρακολούθησης: αποτρέποντας την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

64

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ τα αγαθά και οι τεχνολογίες που κατασκευάζονται για μη στρατιωτική χρήση στην Ευρώπη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς όταν εξάγονται.

Τα αγαθά αυτά ονομάζονται ‘είδη διπλής χρήσης’, γιατί πολλές φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς και μη σκοπούς, όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή τρομοκρατικών ενεργειών ή η δημιουργία όπλων μαζικής καταστροφής.

Τι αλλάζει;
Οι υφιστάμενοι κανόνες ανανεώνονται προκειμένου να συμπεριλάβουν και νέες τεχνολογίες. Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για τους νέους κανόνες στην ολομέλεια του Ιανουαρίου.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η πρόληψη της κατάχρησης των τεχνολογιών επιτήρησης του κυβερνοχώρου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυταρχικά καθεστώτα για κατασκοπεία, για παραβίαση υπολογιστών, λογισμικών και κινητών τηλεφώνων.

Η επιτροπή εμπορίου του ΕΚ προτείνει την προσθήκη συγκεκριμένων κριτηρίων και ορισμών στον κανονισμό, προκειμένου να ενισχύσει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Επίσης, η επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ευρωπαϊκών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Τι είναι τα «είδη διπλής χρήσης»;

«Είδη διπλής χρήσης», αποτελούν αγαθά, λογισμικά προγράμματα ή τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα μαζικής καταστροφής ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς εκτός από την κανονική τους χρήση.

Πως λειτουργούς οι έλεγχοι στις εξαγωγές;

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός θέτει βασικές αρχές και κοινούς κανόνες για τον έλεγχο των εξαγωγών, τη διαμεσολάβηση, τη διαμετακόμιση και τη μεταφορά ειδών διπλής χρήσης.

Εκτός από τον κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο ειδών διπλής χρήσης, υπάρχει επίσης συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην εφαρμογή των κανόνων.