Αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με τη διαφθορά

36

Σύμφωνα με τις πρόσφατες σχετικές εκδόσεις του Ευρωβαρόμετρου, οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται τη διαφθορά ως μέγιστο πρόβλημα και εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα· εντούτοις, οι ίδιες έρευνες δείχνουν ελαφρά βελτίωση της κατάστασης και αυξανόμενη αισιοδοξία ανάμεσα τόσο στους πολίτες όσο και στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων.

  • Τόσο οι πολίτες (68%) όσο και οι επιχειρήσεις (67%) θεωρούν πλέον ότι η διαφθορά είναι λιγότερο διαδεδομένη απ’ ότι το 2013. Εταιρείες σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ και πολίτες από 20 κράτη μέλη είναι πλέον λιγότερο πιθανό να πουν ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη, σε σχέση με το 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 96% και στις δύο περιπτώσεις.
  • Λιγότερες εταιρείες αναφέρουν πλέον τη διαφθορά ως πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Η διαφθορά παραμένει πρόβλημα για το 37% των εταιρειών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 67%.
  • Λιγότεροι πολίτες απ’ ότι το 2013 λένε πως υπήρξαν μάρτυρες ή πως έπεσαν θύματα διαφθοράς(5% – στην Ελλάδα 9%). Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πού μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς ποικίλλει σημαντικά ανά την Ευρώπη· στην Ουγγαρία και στη Βουλγαρία μόνο ποσοστό 24% και 28% αντίστοιχα γνωρίζει, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία στην Ελλάδα (64%) και στη Φινλανδία (59%) γνωρίζει πού να καταγγείλει τη διαφθορά.

Οι εν λόγω έρευνες ακολουθούν καθιερωμένη πρακτική: η έρευνα σχετικά με τη διαφθορά στις επιχειρήσεις είναι η τρίτη που δημοσιεύεται από το 2013, ενώ η έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου για τη διαφθορά διενεργήθηκε για 5η φορά από το 2007.

Τα ενημερωτικά δελτία για την Ελλάδα είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/docs/20180220fl_457_fact_el_el.pdf

https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/docs/20180220ebs_470_fact_el_el.pdf