Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 88 – Κοινή Γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εθνική Έκθεση: Ελλάδα

104

Τις ελπίδες, τις προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες και τον προβληματισμό των Ελλήνων και των πολιτών στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες διερευνά το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο. Θετικά αντιμετωπίζουν, Έλληνες και υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, τις στρατηγικές προκλήσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγνωρίζουν ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετράει στον κόσμο και ότι έχει τη δύναμη και τα εργαλεία να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.

Εντούτοις, οι Έλληνες συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για το κρίσιμο θέμα των οικονομικών προοπτικών τους, όσον αφορά τους πολίτες αλλά και το κράτος.

Η ανεργία, η κατάσταση της οικονομίας και το δημόσιο χρέος αναφέρονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα από τους Έλληνες ερωτηθέντες, ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό και η φορολογία.

Στον αντίποδα, o μέσος όρος των Ευρωπαίων πολιτών προτάσσει τα θέματα της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.  Πάντως συνεχίζει να είναι καθαρή και θετική η στάση των Ελλήνων πολιτών υπέρ της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, με ενιαίο νόμισμα το Ευρώ.