Φοροδιαφυγή: Οι πολυεθνικές εταιρείες να πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου παράγουν τα κέρδη τους

0
82
πληθωρισμός

Οι εταιρίες εκμεταλλεύονται νομικά κενά για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων. Μετατοπίζουν τα κέρδη τους σε χώρες της ΕΕ με χαμηλότερους φόρους.

Την Τετάρτη τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου συζητούν σχέδια για τη θέσπιση της Κοινής Ενοποιημένης Βάσης Φορολογίας Εταιρειών (CCCTB) στην ΕΕ. Συζητούν δύο νομοθετικές πράξεις που θα απαγορεύουν στις εταιρείες να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε κράτη με χαμηλότερους εταιρικούς φόρους.

Ο εισηγητής του ΕΚ, Alain Lammasoure (ΕΛΚ, Γαλλία) εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχώρισε τα κράτη μέλη που ασκούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Ολλανδία.

Το CCCTB είναι τόσο σημαντικό, γιατί με αυτό “οποιαδήποτε προσπάθεια να δημιουργηθούν επιθετικά συστήματα φορολογικού σχεδιασμού, η τεχνητή κατάρτιση δηλαδή φορολογικών εσόδων προς ορισμένα κράτη μέλη εις βάρος άλλων, θα καταστεί άνευ αντικειμένου”, λέει ο Lamassoure.

“Οι ηγέτες της ΕΕ και των κ-μ αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι τα σημερινά συστήματα είναι ξεπερασμένα και αφήνουν τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις στη χειρότερη μοίρα. Η δυναμική είναι εκεί, στο να διατηρήσουμε την πίεση”, πρόσθεσε ο Paul Tang (Σοσιαλιστές, Ολλανδία), εισηγητής του ΕΚ για την έκθεση για την Κοινή Βάση Φορολογίας των εταιρειών (CCTB).

Κατανομή στα κράτη-μέλη σύμφωνα με τη φόρμουλα

Τα κέρδη / ζημίες για κάθε θυγατρική θα υπολογίζονται σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων της ΕΕ, την Κοινή Φορολογική Βάση για τις εταιρείες, το CCTB (σήμερα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη)

Κάθε πολυεθνική εταιρεία θα είναι σε θέση να ενοποιήσει τα κέρδη και τις ζημίες της μεταξύ των θυγατρικών στα κράτη-μέλη (προσθέτοντας όλα τα κέρδη, αφαιρώντας τις ζημίες) – Η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας των εταιρειών, θα καταστήσει με αυτό τον τρόπο πιο δύσκολη τη μετατόπιση των κερδών

Η πολυεθνική θα μπορεί να δηλώσει τα καθαρά κέρδη / ζημίες σε ένα κράτος μέλος (μονοαπευθυντική θυρίδα)

Τα κέρδη θα κατανεμηθούν στα κράτη μέλη 1,2,3 όπου η πολυεθνική έχει θυγατρικές, σύμφωνα με μια φόρμουλα που υπολογίζει τα κτίρια, τα μηχανήματα, τον αριθμό των εργαζομένων και τον αριθμό των πωλήσεων της εταιρείας σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

Κάθε κράτος μέλος θα φορολογεί το μερίδιο των κερδών της εταιρείας με τον δικό του εθνικό συντελεστή φορολογίας των εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την διαδοχική εφαρμογή των νέων κανόνων από τα κράτη μέλη:

Φάση 1 – Κοινή Φορολογική Βάση για τις εταιρείες: σειρά κανόνων για τον υπολογισμό των φορολογούμενων εσόδων των εταιρειών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (μέχρι στιγμής οι εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά κράτη-μέλη υπολογίζουν τα κέρδη των θυγατρικών τους με διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές.

Φάση 2 – Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας εταιρειών: η εδραίωση της θα επιτρέπει στις εταιρείες να προσθέτουν τα κέρδη και τις απώλειες από όλες τις θυγατρικές τους στην ΕΕ από το οποίο θα προκύψει ένα καθαρό κέρδος που θα φορολογηθεί.

Με τη θέσπιση της Κοινής Φορολογικής Βάσης, το αντίστοιχο κέρδος θα κατανεμηθεί στα κράτη μέλη όπου η εταιρεία λειτουργεί θυγατρικές, ώστε τα αντίστοιχα μερίδια να φορολογούνται σύμφωνα με τον εθνικό τους εταιρικό φορολογικό συντελεστή.

Η κατανομή των κερδών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με μία φόρμουλα που θα λαμβάνει υπόψη τα κτίρια, τα μηχανήματα, τον αριθμό των εργαζομένων και τις πωλήσεις της εταιρείας σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

“Το Κοινοβούλιο εισήγαγε έναν νέο παράγοντα, βασισμένο στη συλλογή δεδομένων, στον τύπο που καθορίζει τον τρόπο κατανομής των εταιρικών φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών”, εξήγησε ο ευρωβουλευτής Alain Lammasoure (ΕΛΚ, Γαλλία) για το CCCTB.

“Χρειαζόμαστε ψηφιακό φόρο το συντομότερο δυνατόν […] Η έρευνά μας έδειξε ότι η απώλεια φορολογικών εσόδων από την Google και την Facebook είναι περίπου 5,1 δισ. ευρώ, σε τρία χρόνια. Είναι καιρός να αλλάξουμε τους κανόνες έτσι ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε και πάλι ένα δίκαιο παιχνίδι “, δήλωσε ο ευρωβουλευτής Tang.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα άυλο αλλά εξαιρετικά πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που εξάγεται από εταιρείες όπως η Facebook, η Amazon και ηGoogle προκειμένου να δημιουργήσουν το κέρδος τους, αλλά επί του παρόντος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή; Δείτε το δημοσιονομικό λεξικό που ετοιμάσαμε

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου
Σε φορολογικά θέματα το Κοινοβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο στην νομοθετική διαδικασία. Οι νόμοι της ΕΕ υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο.

Μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου είναι η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Την 1η Μαρτίου 2018, οι ευρωβουλευτές δημιούργησαν ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση παρατυπιών στον τομέα της φορολογίας.