Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΒΤ 2018 «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και οι προκλήσεις του αύριο»

154

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και οι προοπτικές για το μέλλον της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών καθώς και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κλάδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και για την κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία συζητήθηκαν στην Ανοιχτή Συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών.

Στο κεντρικό θέμα «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και οι προκλήσεις του αύριο» συμμετείχαν με ομιλίες τους ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ευάγγελος Καλούσης, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Γιωργής Κριτσωτάκις, Επικεφαλής Τμήματος Management Consulting της Accenture.

Ο κύριος Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, τόνισε την αναγκαιότητα για ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθεί ανάκαμψη. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Βιομηχανία Τροφίμων, στις εξελίξεις εντός και εκτός των συνόρων και τις προσπάθειες που απαιτούνται. «Για να απαντήσουμε στις προκλήσεις και να επιτύχουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη, χρειάζεται να στηριχτούμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της εξωστρέφειας, στην έρευνα & την καινοτομία και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων». Επιπλέον, ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, υπογράμμισε τη συνεισφορά της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στο επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και κατέληξε αναγνωρίζοντας ότι: «Οι προκλήσεις είναι ευκαιρίες για επανεκκίνηση και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε το παρόν και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο».

Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση υπογράμμισε ότι «Δημιουργούμε ένα πλαίσιο συμφωνιών διεθνούς εμπορίου με τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, το Μεξικό και πολύ σύντομα με τη MERCOSUR που θα κάνουν την Ευρώπη το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου, όχι απλώς για να δεχόμαστε προϊόντα, αλλά κυρίως για να πουλάμε προϊόντα σε νέες αγορές, αλλά και να εξάγουμε τα ευρωπαϊκά ποιοτικά, πρότυπα τα οποία κάνουν ουσιαστικά την Ευρώπη το επίκεντρο της ποιοτικής εμπορικής δράσης στον κόσμο».

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, έδωσε την προοπτική για τη χώρα μας στα επόμενα χρόνια, και αναφερόμενος στην εμπειρία άλλων χωρών της Ε.Ε. μετά την έξοδό τους από Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής είπε: «Η εμπειρία δείχνει ότι πέτυχαν υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Όμως το διεθνές περιβάλλον για τις χώρες αυτές – άφθονη ρευστότητα, χαμηλή τιμή πετρελαίου, ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του πλανήτη – ήταν πολύ πιο ευνοϊκό από αυτό που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τον αναπροσανατολισμό των διαθέσιμων πόρων από κατανάλωση και εισαγωγές σε επενδύσεις και εξαγωγές, μπορεί να δώσει στη χώρα μας την αναγκαία ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση».

Τέλος, ο κύριος Γιωργής Κριτσωτάκις, Επικεφαλής Τμήματος Management Consulting της Accenture, παρουσίασε τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέδειξε και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, οι διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών και οι αλλαγές σε δημογραφικό επίπεδο, διαμορφώνουν ένα πρωτοφανές τοπίο στην αγορά τροφίμων, σε επίπεδο παραγωγής, διανομής, επικοινωνίας αλλά και κατανάλωσης. Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και συνεπή βήματα, μπορούν και οφείλουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά, μετατρέποντας την απειλή σε ευκαιρία».

 Λίγα λόγια για τον ΣΕΒΤ

Ο ΣΕΒΤ,  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών εκπροσωπεί το σύνολο της Ελληνικής  Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα την Ευρώπη και παγκοσμίως. Μέλη του συνδέσμου είναι οι κλαδικοί  σύνδεσμοι αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του χώρου των τροφίμων.

Ο κλάδος κατέχει τις τελευταίες δεκαετίες την πρώτη θέση στην ελληνική Βιομηχανία, με το 25% του συνόλου της Βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται πάνω από 1.200 επιχειρήσεις με περισσότερους από 360.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Ο κλάδος με ιστορία που ξεκινάει το 1782 είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Τα είδη διατροφής κατέχουν την 1η θέση και στον εξαγωγικό τομέα, κατέχοντας το 25% του συνόλου των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, και συνολική αξία 6,250 δις. €. Το μεγάλο ποσοστό στις εξαγωγές ειδών διατροφής κατέχουν τα προϊόντα της Ε.Β.Τ.&Π., με συνολική αξία 4,1 δις. €.

Αποστολή του ΣΕΒΤ, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κρίσης που περνά η οικονομία της χώρας μας είναι η εστίαση στην ποιότητα και την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε τρόφιμα που θα στηρίζουν την ελληνική οικονομία, την μεγέθυνση του παραγόμενου όγκου και τη μείωση τιμών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση θέσεων εργασίας.