Το 1ο συνέδριο για τη μείωση του κινδύνου από τα νέα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα

0
104

Το “1st Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy”, το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για τον περιορισμό των επιπτώσεων των προϊόντων καπνού στην υγεία, τα νέα προϊόντα καπνού, την έρευνα και τις πολιτικές, πραγματοποιείται στις 8 και 9 Ιουνίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα.

Το συνέδριο διοργανώνουν το Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον Δημήτριο Κουρέτα, PhD, Τοξικολογίας & Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας και τον Κωνσταντίνο Πουλά, PhD, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ως επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής.

Σήμερα, αυξάνεται η συχνότητα χρήσης εναλλακτικών προϊόντων καπνού (ηλεκτρονικά τσιγάρα, προϊόντα θέρμανσης μη-καύσης, κ.λπ.) μεταξύ των καπνιστών. Η σύνδεση αυτών των προϊόντων με τις προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος αποτελεί ζήτημα έντονης συζήτησης εντός της επιστημονικής κοινότητας, σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα. Έτσι, το συνέδριο απευθύνεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, στις κανονιστικές αρχές και στους ιθύνοντες για τη χάραξη πολιτικών στον τομέα των νέων προϊόντων καπνού, ώστε να φέρει στο προσκήνιο αυτή τη συζήτηση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις για την Επιδημιολογία του καπνίσματος (με στοιχεία για την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο), τον Έλεγχο και τη διακοπή του καπνίσματος (θα παρουσιαστούν διαφορετικές προσεγγίσεις, από την «αυστηρή» μέχρι την προσέγγιση «μείωσης του κινδύνου»), καθώς και για την Αξιολόγηση των προϊόντων μείωσης του κινδύνου από τον καπνό.

Θα παρουσιαστούν το εθνικό και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τα νέα προϊόντα καπνού αλλά και στρατηγικές πρόληψης και προστασίας από τη χρήση ηλ. τσιγάρου & νέων προϊόντων καπνού από τους νέους.

Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με ιατρούς, με μεγάλη εμπειρία από Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος της χώρας, καθώς και συνεδρία όπου θα παρουσιαστούν δεδομένα από κλινικές μελέτες για τη μακροχρόνια χρήση των νέων προϊόντων καπνού. Τέλος, στη συνεδρία με τίτλο «Βιοηθική» θα συζητηθούν θέματα όπως οι ηθικές και επιστημονικές υποχρεώσεις στη δημοσίευση χρηματοδοτούμενων ερευνών για νεότερα προϊόντα καπνού, η λήψη αποφάσεων κατόπιν ενημέρωσης από τους πολίτες, το ηθικό υπόβαθρο της προσέγγισης «μείωσης του κινδύνου».

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει επιλεγμένες προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις στα παρακάτω θέματα:

  • Τοξικολογία και χημεία αερολυμάτων
  • Χημική σύνθεση του αερολύματος, μέγεθος και κατανομή των σωματιδίων, θερμοκρασία και τοξικές ουσίες, ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου
  • Αξιολόγηση βιοδεικτών σε ζώα ή σε ανθρώπους
  • Προκλινική αξιολόγηση
  • Επιδημιολογία & Κοινωνικά Θέματα
  • Κλινική αξιολόγηση και μείωση της βλάβης
  • Ρυθμιστικά ζητήματα
  • Βιοηθική
  • Καινοτομία & Νέα Προϊόντα

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν κορυφαίοι στους τομείς τους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, από τους χώρους της Ιατρικής, της Τοξικολογίας – Χημείας, των Οικονομικών της Υγείας.