Κ. Κούνεβα: «Θέλουμε ισχυρό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τους πολίτες της Ε.Ε»

0
137

Παρέμβαση της ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL στη συζήτηση για τις παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (βίντεο)

Η παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. από κράτη  μέλη και θεσμικά όργανα της Ε.Ε. είναι ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα που ανέδειξε η κρίση και ιδιαίτερα οι συνταγές των μνημονίων. Το  θέμα απασχολεί αυτή την περίοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις Επιτροπές Συνταγματικών Θεμάτων (AFCO) και Αναφορών  (PETI) συζητούνται έκθεση και γνωμοδότηση αντίστοιχα για  την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.  «Οι πολίτες χρειάζονται ένα ισχυρό νομικό εργαλείο, όχι ένα ανεφάρμοστο “ευαγγέλιο”», τόνισε η ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Αναφορών. Η κ. Κούνεβα είναι σκιώδης εισηγήτρια της GUE/NGL στη σύνταξη της σχετικής γνωμοδότησης.

Η Κ.Κούνεβα υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις προκύπτουν κυρίως από την ασάφεια του Άρθρου 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που ορίζει ότι: “Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης”. Αυτό σημαίνει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ισχύει για τα κράτη μέλη μόνο κατά την εφαρμογή της κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας της Ε.Ε., με αποτέλεσμα τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν δια των  Μνημονίων να θεωρούνται “νόμιμα” ακόμη κι όταν καταστρατηγούν θεμελιώδη δικαιώματα, με το επιχείρημα ότι «τα μνημόνια δεν αποτελούν  ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά πράξη που συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της». Μ’ αυτό το κλισέ απαντά η Κομισιόν εδώ και χρόνια στα σχετικά ερωτήματα.

Η Κ.Κούνεβα τόνισε ότι για να αποφευχθούν τα ανοιχτά παράθυρα που αφήνει το άρθρο 51 του Χάρτη, αν χρειάζεται, πρέπει να  αναθεωρηθούν οι Συνθήκες της Ε.Ε.

Ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων και συντάκτης της Γνωμοδότησης για την Επιτροπή Αναφορών, Γιόσεπ Τερικάμπρα, επεσήμανε ότι πρέπει να διευρυνθεί η εφαρμογή του Χάρτη και για τον λόγο αυτό ζητά από την Επιτροπή  να εισαγάγει μια εκτίμηση αντίκτυπου σε όλες τις σχετικές νέες νομοθετικές προτάσεις, προκειμένου να υπάρξει ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής.

Τη σύνταξη της κύριας  έκθεσης για λογαριασμό της AFCO έχει αναλάβει  η ευρωβουλευτής της GUE/NGL Μπάρμπαρα Σπινέλι.

Ολόκληρη η παρέμβαση της Κ.Κούνεβα έχει ως εξής:

“Εύχομαι σε σας, στους συναδέλφους και στους διερμηνείς να έχουμε μια δημιουργική χρονιά μέχρι το τέλος της θητείας μας. Ας μπούμε, όμως, στο θέμα μας:

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  τέθηκε σε ισχύ το 2009. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων έγινε προτεραιότητα. Και  η Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια ενιαία αγορά, έγινε Ένωση δημοκρατίας και προστασίας των πολιτών.

Όμως, αυτό, ισχύει  στην πράξη;

Τι γίνεται με την προστασία της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, με την ιδιότητα του πολίτη και τη δικαιοσύνη;

Ενσωματώνεται ο Χάρτης στο νομοθετικό έργο μας, έργο που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ισότιμο με τις Συνθήκες; 

Γνωρίζουμε από τις αναφορές που έχουν συζητηθεί, πως ο Χάρτης  παραβιάζεται σε πολλά κράτη-μέλη. Διότι  η τήρηση του επιβάλλεται μόνο  κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τι σημαίνει αυτός ο περιορισμός;

Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι στις χώρες που  επιβλήθηκαν μνημόνια και σκληρά  μέτρα λιτότητας,  τα μέτρα αυτά δεν είναι αναγκαίο  να είναι σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Γιατί υποτίθεται ότι τα Μνημόνια δεν αποτελούν δίκαιο της Ε.Ε.

Έχουμε πολλές αναφορές που αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες είναι  ανίσχυροι,  όταν  τους επιβάλλεται αποκλεισμός από δικαιώματα, όπως: η συλλογική διαπραγμάτευση  και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, το δικαίωμα ψήφου,  το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συντάξεις, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή  εργασία και αμοιβή.

Αυτά εξαιρούνται από την εφαρμογή του Χάρτη, στο όνομα της επικουρικότητας. Η Επιτροπή πάντα μας απαντά: «Τι να κάνουμε, αυτό προβλέπει ο ίδιος ο Χάρτης». Όμως, είναι δυνατό ο νομοθέτης που έδωσε στον Χάρτη ισχύ ισότιμη με τις Συνθήκες  να είχε την πρόθεση να επιτρέπει στα κράτη μέλη να τον παραβιάζουν; Αν  το άρθρο 51 του Χάρτη αφήνει ανοιχτό αυτό το παράθυρο, πρέπει  να το αλλάξουμε. Ακόμη κι  αν  χρειάζεται αναθεώρηση της Συνθήκης.

 Ευχαριστούμε  πολύ  το συνάδελφο Τερικάμπρα για τις προτάσεις του. Συμπίπτουμε στα περισσότερα. Οι τροπολογίες μας σκοπεύουν να ενισχύουν το κείμενο της γνωμοδότησης του, έτσι ώστε ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων να γίνει ισχυρό νομικό κείμενο. Οι πολίτες πρέπει να νοιώθουν σίγουροι ότι  έχουν ένα δυνατό  εργαλείο στα χέρια τους,  όχι ένα ανεφάρμοστο ευαγγέλιο”.

Το βίντεο της παρέμβασης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=iGOiFlYhGCA