Μετανάστευση: Η Επιτροπή χορηγεί 24,1 εκατ. ευρώ στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την παροχή στήριξης, βοήθειας και εκπαίδευσης σε παιδιά μεταναστών στην Ελλάδα

70

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 24,1 εκατ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), για τη στήριξη της Ελλάδας όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα λάβει τη χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά-μετανάστες μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως σε προστατευτικό περιβάλλον και να λάβουν εκπαίδευση. Θα υποστηρίξει ιδίως τη φιλοξενία σε καταλύματα κατάλληλα για παιδιά, την ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, τη διερμηνεία και την πολιτιστική διαμεσολάβηση, καθώς και την παροχή τροφίμων σε περίπου 1200 ασυνόδευτους ανηλίκους στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, και θα διευκολύνει την επίσημη εκπαίδευση με την παροχή μεταφοράς και σχολικών ειδών.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα βοηθήσει μετανάστες εγγεγραμμένους σε προγράμματα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης. Η συγκεκριμένη απόφαση χρηματοδότησης έρχεται να προστεθεί στα 1,6 δισ. ευρώ της χρηματοδοτικής στήριξης που έχει χορηγήσει η Επιτροπή από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), η Ελλάδα έχει λάβει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 482,2 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 561 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί στο πλαίσιο των εν λόγω ταμείων για το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 2014-2020.