Επενδύσεις 405 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης

0
72

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των πέντε ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, στα μέσα της ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Έως τον Οκτώβριο του 2018, περίπου τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 είχαν δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα. Έως τα τέλη του 2017, 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις —από τις οποίες οι 74.000 ήταν νεοφυείς— είχαν λάβει στήριξη για επέκταση, καινοτομία, προώθηση νέων προϊόντων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Συνολικά, 1,7 εκατ. έργα ανά την Ευρώπη έχουν επιλεγεί για να λάβουν στήριξη από την ΕΕ, μαζί με 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, δήλωσε τα εξής: «Η έκθεση αυτή δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μάς βοηθούν να επιτύχουμε τους πανευρωπαϊκούς στόχους της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε βασικούς τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και τον στόχο της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί δείχνει σαφώς την προστιθέμενη αξία των διαρθρωτικών ταμείων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες».

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε τα εξής: «Η πολιτική συνοχής αποδίδει αποτελέσματα. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχίζεται με κανονικό ρυθμό, στα μέσα της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020. Πίσω από τους εντυπωσιακούς αυτούς αριθμούς βρίσκονται οι ιστορίες εκατομμυρίων Ευρωπαίων, η ζωή των οποίων αλλάζει προς το καλύτερο χάρη στις επενδύσεις της ΕΕ. Αυτό αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ μιας ισχυρής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020».

Σ’ όλη την Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία έχουν συμβάλει στην επούλωση των πληγών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έως τα τέλη του 2017, 15,3 εκατομμύρια άνθρωποι —αριθμός διπλάσιος από πέρυσι— έλαβαν στήριξη για την εύρεση θέσης εργασίας ή την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 42,5 εκατομμύρια πολίτες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στηρίζουν τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. 330.000 νοικοκυριά επωφελούνται ήδη από εργασίες ανακαίνισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης οι οποίες χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ενώ πάνω από 3 τεραβατώρες, ενέργεια που αντιστοιχεί στην καύση περίπου 370.000 τόνων άνθρακα, πρόκειται να εξοικονομηθούν χάρη σε χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια.

Η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή επικαιροποιήθηκε σήμερα, ώστε να εμφανίζει τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 

Ιστορικό

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία πραγματοποιούν επενδύσεις ύψους 647 δισ. ευρώ στην ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020, με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται σε 460 δισ. ευρώ.

Στόχος τους είναι η προώθηση της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης, της συνεκτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Τα ταμεία αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή ενωσιακής στήριξης για βασικούς τομείς στους οποίους απαιτούνται επενδύσεις σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Μέσα από τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, των επενδύσεων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την Ενεργειακή Ένωση, καθώς και μέσα από την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, οι επενδύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και στηρίζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχουν προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η έκθεση αυτή παρέχει την τρίτη ετήσια επισκόπηση όσον αφορά την υλοποίηση των 531 εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης με βάση τις ετήσιες εκθέσεις προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στα μέσα του 2018.