Συμβούλιο υπουργών γεωργίας & αλιείας

0
49

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος Αραχωβίτης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη εκπροσώπησαν τη χώρα στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά στα θέματα γεωργίας, στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι τρεις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής που αποτελούν τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020 και η Έκθεση Προόδου που εκπονήθηκε από την Αυστριακή Προεδρία σχετικά με την εξέταση των εν λόγω προτάσεων. Ο κ. Αραχωβίτης εξέφρασε ικανοποίηση από την πρόοδο των εργασιών για την εξέταση των προτάσεων, επεσήμανε ωστόσο ότι εξακολουθούν να μας απασχολούν σοβαρά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι το ύψος του προϋπολογισμού που καλείται να υποστηρίξει τη νέα απαιτητική ΚΑΠ, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, εάν δεν επιτευχθεί σωστή ισορροπία μεταξύ πόρων και υποχρεώσεων. Υπογράμμισε ότι ο ρόλος της γεωργίας και των συναφών τομέων στην οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών είναι κρίσιμος και απαιτεί επαρκείς πόρους, ώστε η ευρωπαϊκή γεωργία να είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές, να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις αυξημένες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις. Ο Υπουργός επεσήμανε, επίσης, την μεγάλη διοικητική επιβάρυνση που αναμένεται κατά τη μετάβαση στο νέο μοντέλο της ΚΑΠ, ιδιαίτερα κατά την περίοδο προσαρμογής, και πρόσθεσε ότι για την ομαλότερη μετάβαση κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη κατάλληλων μεταβατικών διατάξεων και ικανός χρόνος σχεδιασμού των εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων. Στο θέμα της εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων, ο Έλληνας Υπουργός επανέλαβε την ευαισθησία μας για το θέμα, απορρίπτοντας σενάρια περαιτέρω εξωτερικής σύγκλισης στο όνομα μιας δήθεν «δίκαιης αντιμετώπισης», χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη ουσιώδεις παράγοντες που χαρακτηρίζουν δομικά τη γεωργία κάθε χώρας, όπως το μέγεθος του κλήρου και το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, οι ιδιαίτερες αγρονομικές συνθήκες, αλλά και άλλοι οικονομικο-κοινωνικοί παράγοντες όπως το ύψος της απόκλισης του γεωργικού εισοδήματος από το μη γεωργικό μεταξύ των κρατών μελών. Κλείνοντας, ο Υπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω απλοποίηση της μελλοντικής ΚΑΠ, εκεί όπου πρέπει να επικεντρωθούν οι μελλοντικές συζητήσεις.

Η αναθεωρημένη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοοικονομία, απασχόλησε επίσης το Συμβούλιο, όπου ο κ. Αραχωβίτης στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η ανάγκη απεξάρτησης από μη ανανεώσιμους πόρους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μεταστροφής του αναπτυξιακού μας μοντέλου προς μια κατεύθυνση με βάση τη βιοοικονομία. Σημείωσε ότι παρά τις δυνατότητες της βιοοικονομίας να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις και να δώσει λύσεις σε αρκετά προβλήματα, δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει. Ο Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία του ρόλου της βιοοικονομίας, μέσω της διάδοσης της πληροφορίας και της ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοχή των νέων καινοτόμων και ανταγωνιστικών προσεγγίσεων που προσφέρει.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός τάχθηκε υπέρ της επέκτασης του δυναμικού παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια, στοχεύοντας όχι μόνο στη μείωση του πρωτεϊνικού ελλείμματος της Ένωσης, με τις επακόλουθες οικονομικές συνέπειες επί του κόστους των ζωοτροφών, αλλά και στις σημαντικές επιπτώσεις της καλλιέργειάς τους στο περιβάλλον και το κλίμα. Επανέλαβε τέλος τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη του τομέα, σε συνέχεια της συνυπογραφής κοινής Δήλωσης με  άλλα 12 κράτη μέλη για τη σόγια και τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες τον Ιούλιο 2017.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις δράσεις που έχουν διεξαχθεί ως επακόλουθο του συμβάντος Fipronil, οι οποίες στηρίχθηκαν από ελληνικής πλευράς. Προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας και του ευρωπαίου καταναλωτή απαιτείται συνεχής βελτίωση των ενωσιακών συστημάτων και στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θα εξετάσει εποικοδομητικά οποιαδήποτε νέα πρόταση αναφορικά με αλλαγές και πρωτοβουλίες στον τομέα των τροφίμων.

Σχετικά με το θέμα των μαζικών ζημιών στα δάση της Ευρώπης, η ελληνική πλευρά συμμερίστηκε τη γενικότερη ανησυχία όσον αφορά στις μαζικές δασικές καταστροφές, καθώς και η Ελλάδα επλήγη το 2018 από πυρκαγιές σε έκταση πάνω από 8 χιλιάδες εκτάρια. Επισημάνθηκε δε ότι οι παρούσες συνθήκες απαιτούν συνέπεια και συνεχή επαγρύπνηση από όλους μας. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι σοβαρές καταστροφές έχουν υποστεί πολλές καλλιέργειες στην χώρα όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στο σημείο αυτό καλείται η ΕΕ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμβλυνση των αρνητικών για τους παραγωγούς επιπτώσεων.

Όσον αφορά στα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο συζήτησε τον κανονισμό του Συμβουλίου για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για το 2019 και μετά από έντονες διαπραγματεύσεις δύο ημερών κατέληξε σε συμφωνία με ειδική πλειοψηφία. Η ελληνική πλευρά επανέλαβε το πάγιο αίτημα της χώρας για την αύξηση της κατανομής του ερυθρού τόνου για την Ελλάδα, όπως έχει αναγνωριστεί ομόφωνα από το Συμβούλιο εδώ και δεκαετίες.