Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΗΒ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

0
43

Η Συντονιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit συζήτησε την κατάσταση υπό το πρίσμα της σημαντικής ψηφοφορίας και της δήλωσης της πρωθυπουργού, Theresa May. Καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να διευκρινίσει τη θέση του τις επόμενες ημέρες.

Η Συντονιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit, υπό την προεδρία του συντονιστή της, Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE), χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης να παραιτηθεί από το τέλος που θα πλήρωναν οι πολίτες της ΕΕ για να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση καθεστώτος εγκατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό σε σχέση με όλους τους πολίτες του ΗΒ που διαμένουν στην επικράτειά τους.

Η Συντονιστική Ομάδα για το Brexit τόνισε ότι, μετά την απόρριψη από τη Βουλή των Κοινοτήτων της Συμφωνίας Απόσυρσης και της Πολιτικής Δήλωσης, η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί με όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής των Κοινοτήτων για να υπερβεί αυτό το αδιέξοδο. Αναμένει από την πλευρά του ΗΒ να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν με μια θετική και βιώσιμη πρόταση σχετικά με τη μελλοντική πορεία του.

Η Ομάδα επανέλαβε ότι η Συμφωνία Απόσυρσης είναι δίκαιη και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το “σύστημα ασφαλείας” (backstop) για την Ιρλανδία, διότι αποτελεί εγγύηση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει δημιουργία “σκληρών συνόρων” στο νησί της Ιρλανδίας, ενώ παράλληλα θα διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς. Η ΕΕ παραμένει σαφής, σταθερή και ενωμένη σε αυτό, έστω και αν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.  Ως εκ τούτου, η Ομάδα επιμένει ότι, χωρίς το συμφωνημένο “σύστημα ασφαλείας” (backstop) για “οτιδήποτε προκύψει”, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του για τη Συμφωνία Απόσυρσης.

Επανέλαβε επίσης τη μακροχρόνια θέση του Κοινοβουλίου ότι είναι ανοικτό σε μια πολύ πιο φιλόδοξη μελλοντική σχέση, αν το ΗΒ την επιθυμεί. Αυτό θα επέτρεπε όχι μόνο μια στενότερη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΒ, αλλά και την αποφυγή της χρήσης του “συστήματος ασφαλείας”. Υπογράμμισε ότι αναμένει την επόμενη εβδομάδα μεγαλύτερη σαφήνεια από το ΗΒ σχετικά με τη θέση του για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ.

Η Ομάδα αναγνώρισε ότι η απόρριψη της Συμφωνίας αυξάνει τις πιθανότητες μιας άτακτης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δεν μπορεί να μετριαστεί από οποιαδήποτε μορφή ειδικής ρύθμισης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ. Υπογράμμισε ότι, παρόλο που η απουσία συμφωνίας δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός, η μόνη υπεύθυνη πορεία δράσης παραμένει η συνέχιση και εντατικοποίηση του σχεδιασμού ενός σεναρίου για άτακτο Brexit.

Επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του ΕΚ να διασφαλίσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα επηρεαστούν αρνητικά οι πολίτες της ΕΕ στο ΗΒ ή οι πολίτες του ΗΒ στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

H Συντονιστική Ομάδα του ΕΚ για το Brexit θα συνέλθει αμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 29 Ιανουαρίου για να συζητήσει την πορεία προς τα εμπρός, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 30-31 Ιανουαρίου