Πολιτική προστασία: Το ΕΚ ενισχύει την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε καταστροφές

0
94
  • Συγκέντρωση πόρων για την καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση καταστροφών
  • Καινούριος εξοπλισμός «RescEU» (πυροσβεστικά αεροσκάφη, αντλίες μεγάλης χωρητικότητας, υπαίθρια νοσοκομεία)
  • Θα λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν θα αντικαθιστά τα εθνικά συστήματα πολιτικής προστασίας

Εγκρίθηκε στην ολομέλεια την Τρίτη η αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής άμυνας της ΕΕ, τα όρια του οποίου δοκιμάστηκαν το 2017 και το 2018 από πυρκαγιές, καταιγίδες και πλημμύρες.

Σκοπός της νέας νομοθεσίας, η οποία συμφωνήθηκε ανεπίσημα με το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν ταχύτερα και καλύτερα στις φυσικές και στις ανθρωπογενείς καταστροφές, κατανέμοντας αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους πολιτικής προστασίας.

RescEU

Με τη νέα νομοθεσία δημιουργείται, κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, το αποθεματικό πόρων «RescEU», που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυροσβεστικά αεροσκάφη, αντλίες μεγάλης χωρητικότητας, υπαίθρια νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτη ανάγκης, για να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδους σχετική περίσταση. Το RescEU θα παρεμβαίνει, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν οι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν σε κάποια καταστροφή.

Τα μέλη του ΕΚ πέτυχαν επίσης την ενίσχυση του Δικτύου Γνώσεων της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία για τη διευκόλυνση της συνεργασίας νέων επαγγελματιών και εθελοντών πολιτικής προστασίας.

Δήλωση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια Elisabetta Gardini (ΕΛΚ, Ιταλία) δήλωσε: «Καταφέραμε να δουλέψουμε γρήγορα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι πριν το επόμενο καλοκαίρι και να αποφύγουμε κι άλλα συμβάντα όπως αυτό στην Ελλάδα το 2018 και στην Πορτογαλία το 2017. Τέτοιου είδους αποτελεσματικά μέσα και εργαλεία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Οι αρχές της αλληλεγγύης και της προστασίας της ασφάλειας των πολιτών μας, οδήγησαν τις προσπάθειές μας σε επιτυχία».

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε με 620 ψήφους υπέρ, έναντι 22 κατά και 35 αποχών. Θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελική του έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών και θα είναι εφαρμόσιμο πριν το επόμενο καλοκαίρι.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ βασίζεται αυτή τη στιγμή σε ένα εθελοντικό σύστημα, μέσω του οποίου η ΕΕ συντονίζει τις προαιρετικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών προς όποια χώρα αιτείται βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα φαινόμενα έχουν δυσκολέψει τη δυνατότητα των κρατών μελών να βοηθούν το ένα το άλλο, ιδιαίτερα όταν διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος έκτακτης ανάγκης ταυτόχρονα. Σε τέτοιος περιπτώσεις, όπου είναι διαθέσιμη ελάχιστη βοήθεια ή και καθόλου, η ΕΕ δεν διαθέτει αποθεματικό για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που υποφέρουν.