Σένγκεν: Το ΕΚ υιοθετεί θέση για τους προσωρινούς ελέγχους στα εθνικά σύνορα

0
73

Οι προσωρινοί έλεγχοι θα περιοριστούν αρχικά σε δύο μήνες αντί για έξι

Η μέγιστη δυνατή παράταση θα φθάνει πλέον τον έναν χρόνο αντί για δύο

Τα μέλη του ΕΚ θέλουν πιο αυστηρές προθεσμίες και όρους για τους συνοριακούς ελέγχους εντός της ζώνης Σένγκεν.

Ο κώδικας συνόρων Σένγκεν, οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να διενεργούν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου ξεκίνησαν τις συνομιλίες για την αναθεώρηση των κανόνων νωρίτερα φέτος, αλλά αποφάσισαν να αναστείλουν τις διαπραγματεύσεις, αφού κατέστη προφανές ότι ένας συμβιβασμός δεν ήταν εφικτός.

Σε ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην ολομέλεια την Πέμπτη, το ΕΚ επιβεβαίωσε ότι η θέση του σχετικά με την αναθεώρηση των υπαρχόντων κανόνων είναι η μείωση της αρχικής περιόδου των συνοριακών ελέγχων από έξι μήνες (όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή) σε δύο, ενώ επιθυμεί να τεθεί περιορισμός για την ανώτατη δυνατή επέκταση στον έναν χρόνο, αντί του ορίου των δύο ετών που υφίσταται σήμερα.

Νέες δικλείδες ασφαλείας για τις παρατάσεις

Τα μέλη του ΕΚ ζητούν από τις χώρες της Σένγκεν λεπτομερείς αξιολογήσεις των πιθανών κινδύνων σε περίπτωση παράτασης των συνοριακών ελέγχων πέραν των αρχικών δύο μηνών. Επιπλέον, για οποιαδήποτε επακόλουθη παράταση πέραν των έξι μηνών θα απαιτείται αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εάν η παράταση είναι σύννομη ή όχι, ενώ θα χρειάζεται και έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης πληρέστερη ενημέρωση και μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία για το ΕΚ.

Δήλωση

Η εισηγήτρια Tanja Fajon (Σοσιαλιστές, Σλοβενία) δήλωσε: «Η Σένγκεν δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Το σημερινό κείμενο αποσκοπεί στην πλήρη αποκατάστασή της. Δυστυχώς, το Συμβούλιο έδειξε μηδενική βούληση να διαπραγματευτεί μια συμβιβαστική λύση γιατί η υπάρχουσα κατάσταση βολεύει κάποια μεγάλα κράτη μέλη όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Σένγκεν πραγματοποιούνται για πάνω από τρεισήμισι χρόνια. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν, αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση παραπέμποντας το θέμα στο Δικαστήριο».

Επόμενα βήματα

Το κείμενο υιοθετήθηκε με 339 ψήφους υπέρ, έναντι 205 και 62 αποχών.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνει την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο το ΕΚ θα πρέπει να εξετάσει πιθανά επόμενα βήματα.

Σχετικές πληροφορίες

Η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία διενεργούν αυτή τη στιγμή εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους εξαιτίας των ιδιαίτερων περιστάσεων, που προέκυψαν από την άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2015. Επιπροσθέτως, η Γαλλία έχει θέσει σε ισχύ αντίστοιχους συνοριακούς ελέγχους λόγω της διαρκούς τρομοκρατικής απειλής.