Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΜΕ ο κ Αθανάσιος Κεφάλας

20

“Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί παράδειγμα δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική οικονομία, τα μέλη μας το 2018 συνέχισαν με συνέπεια στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης”

Πρόεδρος  στον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  επανεξελέγη ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΜΕRYSGREECES.A.  και Πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ (1978) και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD στη Γαλλία.

Είναι στον Όμιλο IMERYS από το 2015, ξεκινώντας από τον Όμιλο S&B το 1981, αρχικά σε θέσεις στην εκμετάλλευση και επεξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση σε διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες.

Έχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην μεταλλευτική έρευνα και εκτίμηση αποθεμάτων. Έχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Χάρη στη διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας, έχει αναπτύξει καλή κατανόηση του ελληνικού και διεθνούς μεταλλευτικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και έφεση στην ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο ρόλου αλλά και με συμμετοχή σε θεσμικά όργανα.

Στη διάρκεια της πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας του στον κλάδο, έχει κατακτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα και συστήματα διοίκησης υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην εξορυκτική βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, όπου ήταν Αντιπρόεδρος από το 2011.Eπίσης από το 2016 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.