Βουλγαρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

32

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βουλγαρία για τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων, καθώς επιθεωρητές κτηνίατροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εκεί για να εξετάσουν, εάν τα μέτρα που έλαβε η χώρα κατά της εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων είναι επαρκή.

 

Οι εστίες της αφρικανικής πανώλης των χοίρων έχουν εντοπιστεί σε περισσότερες από 10 περιοχές της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η θανάτωση 17.000 χοίρων σε εκμετάλλευση μεγάλης εμπορικής αξίας στο χωριό Νικόλοβο, ήταν ένα από τα πρώτα «βήματα» για την αντιμετώπιση της νόσου. Ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων δηλώνουν ότι οι απώλειες στο ζωϊκό κεφάλαιο από τη νόσο είναι τεράστιες και οι οικονομικές αποζημιώσεις που πρόκειται να δοθούν δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν το μέγεθος της ζημιάς στις μονάδες τους.

Τρεις από τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις που τροφοδοτούν τη βουλγαρική αγορά κρέατος, με περίπου 1/3 του συνόλου των προϊόντων βρίσκονται στο δήμο Σλίβο Πόλε, που επλήγη από την αφρικανική πανώλη των χοίρων.