Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

22

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ανδρέας Δασκαλάκης, ως Υπαρχηγός του Σώματος.
  • Κωνσταντίνος Σκούμας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
  • Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Ανδρέας Βασιλόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

 

Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή του Αντιστρατήγου του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Αντιστρατήγου του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 20 Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού τους κατωτέρω: 1. Κωνσταντίνο Σκούμα 2. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη 3. Ανδρέα Βασιλόπουλο

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους:

  1. Νικόλαο Μενεξίδη 2. Παναγιώτη Κορδολαίμη 3. Στυλιανό Βολυράκη 4. Δημήτριο Κρίκα 5. Παναγιώτη Ντζιοβάρα
  2. Γεώργιο Ψωμά 7. Γεώργιο Γιάννινα 8. Γεώργιο Καστάνη 9. Αβραάμ Αϊβαζίδη.

 

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω 8 Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από 30 ημέρες:

  1. Φώτιο Δομζαρίδη 2. Νικόλαο Ζησιμόπουλο 3. Μιλτιάδη Πουρσανίδη 4. Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο 5. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο 6. Δημήτριο Αθανασόπουλο 7. Φώτιο Ντζιμάνη 8. Βασίλειο Καραπιπέρη

 

Κρίσεις Ταξιάρχων

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Κωνσταντίνου Σκούμα.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, τους κατωτέρω 11 Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

  1. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ 2. Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ 3. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ 4. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ 5. Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ 6. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ 7. Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ 8. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ 9. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ 10. Σπυρίδωνα ΣΚΛΑΒΟ 11. Νικόλαο ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

 

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων:

  1. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ 2. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ 3. Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 4. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ 5. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ 6.Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ 7. Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 8. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ 9. Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ 10. Λουκά ΚΡΙΚΟ 11. Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 12. Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ 13. Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ 14. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ 15. Ανδρέα ΜΠΑΜΠΙΛΗ 16. Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 17. Κωνσταντίνο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 18. Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 19. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ 20. Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ 21. Κωνσταντίνο ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ 22.Αντώνιο ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ 23. Ιωάννη ΛΑΣΠΑ 24. Παναγιώτη ΜΠΟΔΙΩΤΗ 25. Μιχαήλ ΤΣΑΤΣΗ 26. Νικόλαο ΤΣΕΤΣΙΚΑ 27.Γεώργιο ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ 28. Γεώργιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ 29. Θεόδωρο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ 30. Παναγιώτη ΠΕΤΣΙΝΗ 31.Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ 32. Κωνσταντίνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ 33. Χαράλαμπο ΘΕΟΧΑΡΗ 34. Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ 35.Χρήστο ΜΑΝΟΥΡΑ

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω 19 Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:

  1. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 2. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ 3. Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ 4. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ 5. Γεώργιο ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ 6.Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 7. Παύλο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 8. Κώστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 9. Μιλτιάδη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ 10. Κωνσταντίνο ΛΑΜΠΡΟΥ 11. Δημ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 12. Πάρι ΝΙΚΟΥ 13. Βασίλειο ΤΣΟΥΡΑ 14. Δημήτριο ΚΟΡΟΜΗΛΑ 15. Γεώργιο ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟ 16. Γεώργιο ΚΑΤΕΡΗ 17. Ευάγγελο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 18. Γεώργιο ΤΣΑΜΑΔΙΑ 19. Χρήστο ΠΕΤΣΙΝΟ.