11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου

0
157

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του σεμιναρίου θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.Τόπος διεξαγωγής

20 Φεβ στις 1 μ.μ. – 22 Φεβ στις 4 μ.μ.

Οργάνωση
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου
http://www.eliek.gr/Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115
Αθήνα 117 45
Τηλ.: 214 402 1234