Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη, πιο φιλόδοξη εταιρική σχέση με την Αφρική

0
85
Ευρώπη Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρότειναν σήμερα τη βάση για μια νέα στρατηγική με την Αφρική.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει προτάσεις για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μέσω εταιρικών σχέσεων σε πέντε βασικούς τομείς: πράσινη μετάβαση· ψηφιακός μετασχηματισμός· βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· ειρήνη και διακυβέρνηση· και μετανάστευση και κινητικότητα. Με βάση το εν λόγω έγγραφο, η Ευρώπη θα διεξαγάγει συζητήσεις με τους αφρικανούς εταίρους για την κατάρτιση νέας κοινής στρατηγικής που θα εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2020.Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η στρατηγική με την Αφρική που παρουσιάζεται σήμερα είναι ο χάρτης πορείας για τα επόμενα βήματα και την αναβάθμιση της εταιρικής μας σχέσης. Η Αφρική είναι γείτονας και φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον, με περισσότερη ευημερία για όλους.»

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας / αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, δήλωσε τα εξής: «Το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται εν μέρει στην Αφρική. Για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Αφρική, και η Αφρική χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την ενίσχυση της ήδη ισχυρότατης εταιρικής σχέσης μας σε τομείς όπως η ειρήνη και η σταθερότητα, η φτώχεια και οι ανισότητες, η τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός. Οι ήπειροί μας χρειάζονται η μία την άλλη για να ενδυναμωθούν, να ενδυναμώσουν η μία την άλλη και να επιτύχουν την κοινή τους φιλοδοξία: έναν καλύτερο κόσμο που στηρίζεται σε μια βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη.»

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, ευρωπαία Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, σχολίασε: «Με τις πέντε προτεινόμενες εταιρικές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται στα κοινά μας συμφέροντα και τις κοινές μας αξίες, η Αφρική και η Ευρώπη θα αναλάβουν από κοινού ηγετικό ρόλο στον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στην προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και θέσεων εργασίας. Η βασική προτεραιότητά μου τώρα είναι να διασφαλίσω ότι οι νέοι και οι γυναίκες θα ενστερνιστούν τη στρατηγική με την Αφρική, καθώς ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.»

Η ανανεωμένη συνεργασία στις εταιρικές σχέσεις γύρω από τους πέντε τομείς που προτείνονται σήμερα θα βασιστεί σε συνεχή διάλογο με τους αφρικανούς εταίρους, ο οποίος θα προχωρήσει πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΑΕ του Οκτωβρίου 2020 στις Βρυξέλλες, με σκοπό τον καθορισμό κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων για τα επόμενα έτη.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται βασίζονται στην αυξανόμενη δυναμική των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής. Με την 6η σύνοδο κορυφής μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της ΕΕ και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, το 2020 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για την επίτευξη των φιλοδοξιών μας για μια ακόμη ισχυρότερη εταιρική σχέση με την Αφρική, τον φυσικό μας εταίρο.

Η εταιρική σχέση θα πρέπει να βασίζεται στη σαφή κατανόηση των συμφερόντων και ευθυνών του κάθε μέρους, καθώς και των αμοιβαίων συμφερόντων και ευθυνών μας.

Η ανακοίνωση προτείνει τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής για τις ακόλουθες δράσεις:

Μεγιστοποίηση των οφελών της πράσινης μετάβασης και ελαχιστοποίηση των απειλών για το περιβάλλον, με πλήρη συμμόρφωση προς τη συμφωνία του Παρισιού
Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ηπείρου
Ουσιαστική αύξηση των περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων που είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· προώθηση επενδυτικών ευκαιριών με την κλιμάκωση της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών και ενίσχυση της περιφερειακής και της ηπειρωτικής οικονομικής ολοκλήρωσης, ιδίως μέσω της αφρικανικής ηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών
Προσέλκυση επενδυτών με την παροχή υποστήριξης στα αφρικανικά κράτη για την υιοθέτηση πολιτικών και κανονιστικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επενδυτικό κλίμα, καθώς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις
Ταχεία βελτίωση της μάθησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων, καθώς και των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, με την παράλληλη προστασία και βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και εξάλειψη της παιδικής εργασίας
Προσαρμογή και εμβάθυνση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στις ειρηνευτικές προσπάθειες της Αφρικής μέσω μιας πιο δομημένης και στρατηγικής μορφής συνεργασίας, η οποία θα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες
Ενσωμάτωση της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ισότητας των φύλων στις δράσεις και τη συνεργασία
Εξασφάλιση ανθεκτικότητας μέσω της διασύνδεσης των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλα τα στάδια του κύκλου των συγκρούσεων και των κρίσεων
Εξασφάλιση ισορροπημένων, συνεκτικών και ολοκληρωμένων εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα και τη μετανάστευση
Ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και του πολυμερούς συστήματος, με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη.
Ιστορικό

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης διεξήγαγαν τη 10η συνεδρίαση σε επίπεδο επιτροπών στην Αντίς Αμπέμπα, όπου συζητήθηκε η μελλοντική συνεργασία στους προαναφερόμενους τομείς. Τον Μάιο, η υπουργική σύνοδος ΑΕ-ΕΕ των υπουργών εξωτερικών των δύο ηπείρων θα είναι άλλη μια σημαντική ευκαιρία διαβούλευσης με τους αφρικανούς εταίρους.

Οι προτάσεις βασίζονται επίσης στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια της 5ης συνόδου κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αμπιτζάν. Στα βήματα προόδου που έχουν επιτευχθεί έκτοτε συγκαταλέγεται η δημιουργία της συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας το 2018, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μέσω βιώσιμων επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η σύναψη του μνημονίου συμφωνίας ΑΕ-ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση το 2018 αποτέλεσε επίσης σημαντικό ορόσημο, καθώς εμβάθυνε τη συνεργασία στους τομείς αυτούς.