Το ΕΚ εγκρίνει την αύξηση επαναχρησιμοποιούμενων υδάτων

0
85
Water fountain Illustration

Η λειψυδρία επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις χώρες της ΕΕ

Περισσότερη επαναχρησιμοποίηση υδάτων αναμένεται να ελαττώσει την πίεση που υφίσταται η προμήθεια φρέσκου νερού

Οι αγρότες της ΕΕ θα έχουν περισσότερο νερό διαθέσιμο για άρδευση, και κατά τις περιόδους καύσωνα
Για να προληφθεί η έλλειψη νερού στην ΕΕ, το ΕΚ ενέκρινε σήμερα τον Κανονισμό για την Επαναχρησιμοποίηση των Υδάτων.

Ο νέος νόμος ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να χρησιμοποιηθεί νερό από ανάκτηση (π.χ. αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σε εργοστάσιο ανάκτησης) σε καλλιέργειες με ασφαλή τρόπο, προστατεύοντας τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ο κανονισμός υιοθετήθηκε χωρίς ψηφοφορία κατά την έναρξη της ολομέλειας.
Οι νέοι κανόνες σκοπεύουν να διασφαλίσουν την ευρύτερη επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων προκειμένου να περιοριστεί η χρήση από τα υδατικά συστήματα και τα υπόγεια ύδατα. Η πτώση στα επίπεδα των υπόγειων υδάτων, κυρίως λόγω των αρδευόμενων καλλιεργειών, αλλά και της βιομηχανικής χρήσης και της αστικής ανάπτυξης, αποτελεί μια από τις κύριες απειλές στο υδάτινο περιβάλλον της ΕΕ.

«Σήμερα σηματοδοτείται ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο προς τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία για τους υδάτινους πόρους. Με αυτόν τον τρόπο, βήμα βήμα, πετυχαίνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για το περιβάλλον», δήλωσε η εισηγήτρια Simona Bonafè (Σοσιαλιστές, Ιταλία).

«Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δυνητικά 6,6 δισ. κυβικά μέτρα νερού μέχρι το 2025, συγκριτικά με το 1,1 δισ. κυβικών μέτρων που χρησιμοποιούμε τώρα κάθε χρόνο. Αυτό θα απαιτούσε μια επένδυση μικρότερη των 700 εκατ. ευρώ και θα μας έδινε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από τον μισό όγκο νερού που χρησιμοποιούμε επί του παρόντος και το οποίο θα προέρχεται από εργοστάσια που επεξεργάζονται λύματα τα οποία θεωρητικά θα τα διαθέτουν για άρδευση. Θα αποφεύγεται, κατά συνέπεια, περισσότερο από το 5% απευθείας εξαγωγής από υδατικά συστήματα ή υπόγεια ύδατα», πρόσθεσε η εισηγήτρια.

Επόμενα βήματα

Τα υιοθετημένα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την εικοστή μέρα μετά την δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ και θα εφαρμοστούν τρία χρόνια μετά τη θέση τους σε ισχύ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, η λειψυδρία παραμένει ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλά κράτη μέλη. Τουλάχιστον 11% του πληθυσμού και 17% των εδαφών της Ευρώπης έχουν πληγεί από λειψυδρία, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού στη Μεσόγειο επηρεάζεται από την πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι.