Αυτή την εβδομάδα στο EυρωKοινοβούλιο: Brexit, COVID-19, οδικές μεταφορές

22

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για τις συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, τους κανόνες οδικής μεταφοράς και την ταξινόμηση του Covid-19.

 

Την Παρασκευή, ενόψει της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, οι επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και εμπορίου θα ψηφίσουν επί συστάσεων σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Την Πέμπτη, η επιτροπή απασχόλησης αναμένεται να αποφασίσει εάν θα υποστηρίξει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ταξινομήσει τον Covid-19 στην ομάδα κινδύνου 3 ή αν θα ζητήσει την ταξινόμησή του στην ομάδα κινδύνου 4, το οποίο θα σήμαινε αυστηρότερα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

Τη Δευτέρα, η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα συζητήσει με την επιτροπή οικονομικών υποθέσεων την απάντηση της Κεντρικής Τράπεζας στο ξέσπασμα του Covid-19. Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την τροποποίηση των κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων της ΕΕ για τις τράπεζες, που έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Τη Δευτέρα, η επιτροπή μεταφορών θα ψηφίσει επί της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τα κράτη μέλη σχετικά με τους νέους κανόνες οδικών μεταφορών. Οι νέοι κανόνες καλύπτουν το μέγιστο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, καθώς και τους ελάχιστους χρόνους ανάπαυσης για τους οδηγούς. Καθορίζουν επίσης τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν οι κανόνες σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και τις ηλεκτρονικές πληροφορίες για τις εμπορευματικές μεταφορές.