Το ΕυρωΚοινοβούλιο ζητά μια νέα φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία

24

Καθώς η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία πλησιάζει στο τέλος της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική μετά το 2020. Ανακαλύψτε τις προτεραιότητές του.


Οι προτεραιότητες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προστατεύονται και προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, χωρίς διακρίσεις. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τις προτεραιότητές του για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020, βασιζόμενοι στην τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο 2010-2020. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ζητά την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα βασίζεται στην αρχή της πλήρους ένταξης.

Το ψήφισμα θέτει τους εξής στόχους:

Ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής σε στενή συνεργασία με άτομα με αναπηρίες και τις οργανώσεις τους
Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές
Σαφείς και μετρήσιμους στόχους και τακτική παρακολούθησή τους
Ίση πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες σε υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση
Επαρκείς πόρους για την εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα
Υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ για την κάρτα αναπηρίας, το οποίο επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αναπηριών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ
Έναν κοινό ορισμό της ΕΕ για την αναπηρία

Άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί
Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ
Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 20-64 ετών) ανέρχεται στο 50,6%, σε σύγκριση με το 74,8% για άτομα χωρίς αναπηρία (2017)
Το 28,7% των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 19,2% του γενικού πληθυσμού (2018) 800.000 άτομα που ζουν με αναπηρία στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην ΕΕ