Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει την χαλάρωση των κανόνων για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών

0
132
Ολομέλεια ΕΕ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το ΕΚ ετοιμάζεται να εγκρίνει πιο ευέλικτους κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί ο δανεισμός για να ενισχυθεί η οικονομία που πλήττεται από τον COVID-19.

Η σύνοδος της ολομέλειας του ΕΚ θα ψηφίσει την Παρασκευή νέους κανόνες για να διευκολυνθούν προσωρινά οι τράπεζες ώστε με τη σειρά τους να αυξήσουν τις δανειακές ροές προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να απορροφήσουν ζημίες, απαλύνοντας έτσι τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων.

Αποσκοπώντας στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ενός σθεναρού και σταθερού τραπεζικού συστήματος από τη μία και της διασφάλισης της δανειοδότησης που χρειάζεται επειγόντως η οικονομία της ΕΕ από την άλλη, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εγκρίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στον Κανονισμό για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της πανδημίας στους ισολογισμούς τους, να προσέξουν ιδιαίτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να εφαρμόσουν τα πρότυπα ελέγχου της ταυτότητας των πελατών τους.

Ψηφοφορία: Παρασκευή 19 Ιουνίου