Α.M.Ασημακοπούλου: «Να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας η τεχνητή νοημοσύνη»

0
112
Ασημακοπούλου

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου έκανε παρέμβαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με αντικείμενο συζήτησης τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα Ασημακοπούλου, αφού αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε χρηματοδοτικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της αποστολής και του έργου της νεοσυσταθείσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικής Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή εποχή (AIDA), της οποίας είναι μέλος.

Η Ευρωβουλευτής τόνισε τα νομικά και ηθικά ζητήματα που εγείρονται αναφορικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέδειξε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο διεκδικεί ένα «ανθρωποκεντρικό» και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Απευθυνόμενη δε στην Πρέσβη της Πορτογαλίας στην Αθήνα, κα Helena PAIVA πρότεινε: «Να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας η τεχνητή νοημοσύνη καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της ψηφιακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της κας Ασημακοπούλου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«Εξοχότατη κα Πρέσβη,

Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της πορτογαλικής προεδρίας και θα ήθελα να σταθώ στην «Ψηφιακή Ευρώπη».

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρει πολύ συχνά η Πρόεδρος κα VDL, η ψηφιακή μετάβαση βρίσκεται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, στον κεντρικό πυρήνα του προγράμματός της με νέους πόρους που θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό. Η ψηφιακή μετάβαση, από κοινού με την πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης διότι συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία μιας Ευρώπης ψηφιακά κυρίαρχης και ως εκ τούτου ανταγωνιστικής σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη και τα ασφαλέστερα συστήματα μεταφορών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι η κυκλική οικονομία.

Σημαντική ώθηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε χρηματοδοτικό επίπεδο, αναμένεται να δώσει το νέο πρόγραμμα Digital Europe στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs-EDIHs) για την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θα αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πρόγραμμα Horizon Europemμέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει δράση και σε ρυθμιστικό επίπεδο. Τον Φεβρουάριο του 2020 δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία μαζί με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα θέτουν τη βάση για τη διαμόρφωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίας νέας ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης για τις αρχές του 2021 προγραμματίζεται από την Επιτροπή η δημοσίευση νομοθετικής πρότασης για την τεχνητή νοημοσύνη με έμφαση στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ασφάλεια και τα δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε πρόσφατα την ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή εποχή (AIDA), στην οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος. Αποστολή μας είναι να αναλύσουμε τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ετοιμάσουμε μια έκθεση- στρατηγικό σχέδιο για τον καθορισμό των στόχων της ΕΕ και τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη τους στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης .

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εγείρει διάφορα νομικά και ηθικά ζητήματα.

Πριν από 3 μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 3 εκθέσεις με συστάσεις προς την Επιτροπή για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα περιγράφει τις ηθικές αρχές και τις νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού, αλγορίθμων και δεδομένων.

Στο ΕΛΚ, την πολιτική μου οικογένεια στο Ε.Κ. θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα πρέπει απαραιτήτως να διέπεται από κατάλληλους κανόνες που θα διασφαλίζουν σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή και θα υπάρχει μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας όσον αφορά στους εργαζομένους. Το ΕΛΚ στην προσπάθειά του να προστατευτούν τα δικαιώματα και οι ατομικές μας ελευθερίες διεκδικεί ένα «ανθρωποκεντρικό» και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες ευθύνης, που να ενθαρρύνουν την καινοτομία, αλλά να διασφαλίζουν διαφάνεια, υψηλά ηθικά πρότυπα και προστασία των δικαιωμάτων μας. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, κ. Πιερρακάκης ως προσκεκλημένος ομιλητής στην επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης του Ε.Κ. αναφέρθηκε στα ψηφιακά άλματα που έχει κάνει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική της χώρας μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία προβλέπεται να διευκολύνει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει κίνητρο στην Ελλάδα να πράξει το ίδιο. Μελέτες έχουν δείξει πως σε 15 χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συνεπώς, η χώρα μας έχει τη χρυσή ευκαιρία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, προπαντός σε θέματα που αφορούν τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό.

Θα ήταν, λοιπόν, εξαιρετικά επωφελής απόφαση και συνεπής με τους στόχους της Ε.Ε. να τεθεί ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας η τεχνητή νοημοσύνη καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της ψηφιακής μετάβασης της Ε.Ε.. Πρέπει η Ευρώπη να ενισχύσει χρηματοδοτικά προγράμματα που άπτονται του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ παράλληλα να θέσει παγκόσμια πρότυπα και διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς, που αντικατοπτρίζουν τις δημοκρατικές μας αξίες».