Μανώλης Κεφαλογιάννης: Κοινωνική στήριξη από την ΕΕ για τους άστεγους

0
95
Κεφαλογιάννη

Κοινωνική στήριξη από την ΕΕ για τους άστεγους, μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης», απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη.

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναφερθεί στο μεγάλο ζήτημα των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ζητώντας λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 Όπως είχε επισημάνει στην ερώτησή του πάνω από 700.000 άτομα αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, ένα αριθμός που αυξήθηκε κατά 70% τα τελευταία δέκα χρόνια. Κάτι που καθιστά την έλλειψη στέγης όχι απλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρουσιάζει επικίνδυνες αυξητικές τάσεις αλλά μια κοινωνική μάστιγα καθώς συνιστά μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης.

Οι άστεγοι βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και συχνά πέφτουν θύματα εγκλημάτων μίσους και βίας καθώς και κοινωνικού στιγματισμού ενώ διατρέχουν αυτήν την περίοδο λόγω της πανδημίας της Covid-19 υψηλό κίνδυνο καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Στην απάντηση της η Επιτροπή σημειώνει ότι διάφορα κοινοτικά ταμεία μπορούν να στηρίξουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας καθώς και μέτρα για την επανένταξη των αστέγων στην απασχόληση και στην κοινωνία. Ενώ στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση της αστεγίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει, επίσης μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού προβλήματος των αστέγων με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στον προσδιορισμό αποδοτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.  

 Αναλυτική η ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000029/2021 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Manolis Kefalogiannis (PPE)

Θέμα:  Το πρόβλημα των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Παρόλα αυτά, κάθε βράδυ στην Ευρώπη πάνω από 700.000 άτομα αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης. O αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 70% τα τελευταία δέκα χρόνια. Η έλλειψη στέγης δεν αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρουσιάζει επικίνδυνες αυξητικές τάσεις, αλλά τείνει να μετεξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συνιστά μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης, στην απάλειψη της οποίας οφείλουμε όλοι μας να συμβάλλουμε μέσω της υιοθέτησης στοχευμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών.

Οι άστεγοι που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, συχνά πέφτουν θύματα εγκλημάτων μίσους και βίας καθώς και κοινωνικού στιγματισμού, ενώ διατρέχουν, ιδιαίτερα σήμερα λόγω της πανδημίας της Covid-19, υψηλό κίνδυνο καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι λύσεις προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
  2. Ποια χρηματοδοτικά κοινοτικά εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη του κοινωνικού φαινομένου της έλλειψης στέγης που μαστίζει χιλιάδες συνανθρώπους μας;

 Αναλυτικά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(25.3.2021)

Το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων  προτείνει συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πυλώνα. Στο πλαίσιο των μελλοντικών εργασιών για την εφαρμογή της αρχής 19, η οποία αφορά τη στέγαση και τη βοήθεια για τους αστέγους, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αστεγίας, με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη, τις πόλεις και τους παρόχους υπηρεσιών στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στον προσδιορισμό αποδοτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Διάφορα μέσα της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) μπορεί να παρέχει τρόφιμα, βασική υλική συνδρομή και μέτρα κοινωνικής ένταξης για τη στήριξη των αστέγων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί μέτρα που αποσκοπούν στην επανένταξη των αστέγων στην απασχόληση και στην κοινωνία (π.χ. έργα περίθαλψης των αστέγων σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και προγράμματα κοινωνικής οικονομίας τα οποία αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας). Κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 320 000 άστεγοι έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ . Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει την παροχή κοινωνικής στέγασης. Το πρόσφατα εγκριθέν κύμα ανακαινίσεων  θα στηρίξει επίσης τοπικά έργα κοινωνικής στέγασης μέσω της πρωτοβουλίας για την οικονομικά προσιτή στέγαση.

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματός της για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), η Επιτροπή χρηματοδοτεί τη FEANTSA , ένα δίκτυο εθνικών οργανώσεων σε επίπεδο ΕΕ που εργάζονται με τους αστέγους με σκοπό την επανένταξή τους.

Από το 2021, το ΤΕΒΑ, το ΕΚΤ και το EaSI συγχωνεύονται με το ΕΚΤ+, το οποίο θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις για την αντιμετώπιση της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη στέγαση.