Υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια ICON WOM-EN – “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises”

0
235

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τρία εκπαιδευτικά εργαστήρια που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου ICON WOM-EN – “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises”,

στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος γυναικών στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά και την Απουλία της Ιταλίας.

Στόχος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων ήταν, εκτός από την εκπαίδευση που έλαβαν οι συμμετέχουσες (γυναίκες επιχειρηματίες ή οι γυναίκες που θέλουν να επιχειρήσουν στην περιοχή), ήταν και η ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή προβλημάτων και η δημιουργία ενός δικτύου με κοινούς στόχους και προβληματισμούς.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια διενεργήθηκαν στις 3, 11 & 19 Μαρτίου 2021 και η θεματολογία τους ήταν, αντίστοιχα: «Βασικές αρχές εκκίνησης επιχειρήσεων», «Δημιουργία Business Plan» και «Digital Marketing».

Στα εργαστήρια συμμετείχαν πάνω από 200 γυναίκες και άντρες, οι οποίοι κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους, τις αγωνίες τους καθώς και καλές πρακτικές υγιών και ελπιδοφόρων επιχειρήσεων.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο είναι το lockdown, λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19.

Διαχρονικά προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι:
 Το Υψηλό κόστος έρευνας και υλοποίησης καινοτόμων ιδεών για την έναρξη μιας επιχείρησης
 Η Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ παραγωγής και έρευνας
 Ελλιπείς ή καθόλου πληροφορίες για οικονομικές πηγές, χρηματοδοτήσεις
 Η Γραφειοκρατία Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece and Italy
Το έργο ICON WOM-EN – “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” υλοποιείται στην Ελλάδα και την Ιταλία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία (GR-IT) 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
Mαίρη Μιχοπούλου
Project Manager, ΠΔΕ
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 2613613604