Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2021: Κάντε αίτηση έως τις 15 Απριλίου

55

Tο “Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη” αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και προωθούν τις κοινές μας αξίες.

Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το “Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη” που επιβραβεύει πολίτες ή ομάδες που προάγουν:

  • την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και στενότερη σύνδεση μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών
  • τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • τις αξίες της ΕΕ και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Πώς να κάνετε αίτηση

Άτομα, ομάδες, ενώσεις ή οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ή να προτείνουν μια πρωτοβουλία. Οι ευρωβουλευτές μπορούν επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες.

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στη διεύθυνση [email protected].

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 15 Απριλίου 2021 (23:59, ώρα Βρυξελλών)

Κάτοχοι του βραβείου

Ανακαλύψτε τους κατόχους του βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη 2020.