Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κρατούν το κλειδί για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

0
228
υδατοκαλλιέργειας

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κρατούν το κλειδί για την ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας

– «Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη χωρίς το μπλε της θάλασσας», σχολίασε ο
αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος σε σχετικό Συνέδριο.

“Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη χωρίς το μπλε (της θάλασσας)” ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία κ. Virginijus Sinkevičius, στο πλαίσιο Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Blue farming in the European Green Deal: το όραμα για μία βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ψαριών υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Επίτροπος ανέδειξε έτσι τον ρόλο της υδατοκαλλιέργειας για την επίτευξη των
στόχων της «Πράσινης Συμφωνίας» της Ε.Ε. – δηλαδή τη μετατροπή της Ε.Ε. σε μια
σύγχρονη, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, με οφέλη τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τους καταναλωτές.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσίευση των νέων Στρατηγικών
Κατευθυντήριων γραμμών για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030, με τη συμμετοχή των αρμόδιων επικεφαλής για την υδατοκαλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπων του κλάδου και λοιπών ενδιαφερομένων.

Τα βασικά μηνύματα των επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών θεσμών ήταν:

1. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας και στη μετάβαση στην «πράσινη οικονομία», στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών αλλά και στην παροχή
προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα (Επίτροπος, κ. Virginijus Sinkevičiu)

2. Η προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα Κράτη Μέλη αποτελεί
προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση που εξασφαλίζει την προοπτική ανάπτυξης
αλλάκαι νομική σταθερότητα για τις υδατοκαλλιέργειες (Προεδρεύων του Ευρ.
Συμβουλίου, κ. Ricardo Serrão Santos)

3. Το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. το κρατούν πλέον τα Κράτη Μέλη. Η υποβολή των εθνικών πολυετών στρατηγικών σχεδίων για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, όπου περιγράφεται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας με συγκεκριμένα μέτρα και ποσοτικούς στόχους, αλλά και η έγκαιρη προετοιμασία και υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι είναι οι «ρυθμιστές του παιχνιδιού» και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και καθυστερήσεις (Πρόεδρος Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pierre Karleskind).

Η κα Lara Barazi – Geroulanos, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και Μέλος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), συμμετείχε στο συνέδριο και στην παρέμβασή της έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η αειφορία και η ανταγωνιστικότητα είναι δυο έννοιες αλληλένδετες για την υδατοκαλλιέργεια.

Πρόσθεσε επίσης ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας αντανακλά τις προκλήσεις και τους στόχους του κλάδου και του δίνει μια σημαντική ευκαιρία για να γίνει πιο ανταγωνιστικός, να συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια, να συνεισφέρει στη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας και να αναδειχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς τη βιωσιμότητα του. Σε ότι αφορά τη χώρα μας, σχολίασε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς έδωσε το θεσμικό πλαίσιο για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την χρηματοδότησή του.

Είναι πλέον ευθύνη της ελληνικής πολιτείας να αξιοποιήσει και τα δυο, έγκαιρα και αποτελεσματικά.»

Σχετικά με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)

H Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), είναι βασικός φορέας ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και κάτοχος του συλλογικού σήματος Fish from Greece. Σήμερα αποτελείται από 23 Μέλη που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της ελληνικής παραγωγής.

Αποστολή της ΕΛΟΠΥ είναι να υποστηρίξει την παραγωγή και τις πωλήσεις των προϊόντων των Μελών της και να εδραιώσει την ηγετική θέση της ιχθυοκαλλιέργειας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με άξονα το συλλογικό της στόχο, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό ανάμεσα στα Μέλη της και τους καταναλωτές, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και σε πλήρη ταύτιση με τις αρχές της Γαλάζιας Οικονομίας.

Το συλλογικό σήμα Fish from Greece αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για αγοραστές και καταναλωτές φρέσκων ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζεται από το Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης Fish from Greece.