Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέοι κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες – Ασπίδα στους εργαζόμενους

0
295
Ευρωπαική Επιτροπή

Το “Μέλλον της Εργασίας” και οι Ψηφιακές Πλατφόρμες:

Μέσα από τη δέσμη μέτρων που προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστατεί στη ρύθμιση της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι νέοι κανόνες που προτείνει η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές από τις γκρίζες ζώνες στο νέο εργασιακό τοπίο της οικονομίας της πλατφόρμας που είχα περιγράψει ήδη από το 2019 σε ειδική μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΙLO), στη βάση της οποίας διεξήχθησαν οι διαβουλεύσεις των μελών της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (AICESIS) με τη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων από 72 χώρες.

Η μελέτη “Social Dialogue and the Governance of Research Digital Platform Economy”, στην οποία περιγράφονται οι κυριότερες προκλήσεις για τους ψηφιακούς εργαζόμενους και η προοπτική του Κοινωνικού Διαλόγου – ως το αναγκαίο βήμα για μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της ψηφιακής εργασίας στο άμεσο μέλλον  – είναι διαθέσιμη εδώ:

https://www.ilo.org/…/WCMS_723427/lang–en/index.htm