Η πολύπλοκη διαδικασία της Ευρεσιτεχνίας

0
90
Intellex Ευρεσιτεχνίας

Η πατέντα (patent) ή Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στα Ελληνικά είναι ένας μοναδικός
τίτλος ιδιοκτησίας, Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος προστατεύει μια τεχνολογική
καινοτομία. Όλες οι εταιρείες τεχνολογίας του κόσμου έχουν ένα πλούσιο
χαρτοφυλάκιο πατεντών (patent portfolio), το οποίο τους δίνει ένα συγκριτικό
τεχνολογικό προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η Intellex είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία εξειδικεύεται στην
δύσκολη διαδικασία εξασφάλισης της πατέντας. Οι τέσσερις Σύμβουλοι
Ευρεσιτεχνίας της Intellex, Πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας (European Patent Attorneys), μαζί με τους εν μέρει πιστοποιημένους
Συμβούλους και τους paralegals του Γραφείου μας, αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα Ευρεσιτεχνίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική
Μεσόγειο.

Η διαδικασία της ευρεσιτεχνίας ξεκινά με μια πρώτη συνέντευξη, όπου ο
εφευρέτης/ερευνητής θα μας εκθέσει σύντομα το πεδίο της εφεύρεσης, όπως και
τους γενικούς στόχους του. Δεδομένου ότι η πατέντα είναι ένα εργαλείο χάραξης
στρατηγικής, θα εξετάσουμε μαζί σε ποιο γραφείο θα κάνουμε την πρώτη κατάθεση,
σε ποια γλώσσα, σε ποιο την δεύτερη κατάθεση, πώς θα κρατήσουμε το κόστος
χαμηλά, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Στη συνέχεια, ο εφευρέτης θα συμπληρώσει το Έντυπο Περιγραφής της
Εφεύρεσης© (Invention Description Form©), πάνω στο οποίο θα βασίσουμε την
λεπτομερή περιγραφή, την περίληψη και κυρίως τις αξιώσεις (patent claims). Οι
αξιώσεις είναι ένα ιδιαίτερο νομικό κείμενο, το οποίο περιγράφει με ακρίβεια το πεδίο προστασίας της ευρεσιτεχνίας και είναι αυτό πάνω στο οποίο βασίζεται όλη η αξία της ευρεσιτεχνίας. Αν υπάρξει δικαστική διαμάχη, ο δικαστής θα μελετήσει λέξη προς λέξη τις αξιώσεις και τελικά θα αποφανθεί αν κάποιος τρίτος παραβιάζει κάποια
αξίωση, και αν ναι, θα αποφασίσει αποζημιώσεις.

Μετά από έναν ή και δύο κύκλους ανταλλαγής απόψεων, ο εφευρέτης θα πρέπει να
συμφωνήσει με τα προτεινόμενα κείμενα. Σε αυτή την περίπτωση, θα περάσουμε
στην πρώτη κατάθεση, είτε στο Ελληνικό Γραφείο (Οργανισμός Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, ΟΒΙ), είτε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο (European Patent Office, EPO),
είτε ακολουθώντας τη διαδικασία της Διεθνούς Κατάθεσης PCT. Μετά από
κάποιους μήνες θα λάβουμε τη γραπτή Έκθεση Έρευνας, ένα κείμενο το οποίο θα
μας οδηγήσει προς το επόμενο, το πιο σημαντικό βήμα.

Το επόμενο βήμα είναι είτε η δεύτερη κατάθεση , η οποία μπορεί να είναι είτε μια
ενιαία διεθνής κατάθεση PCT, είτε περισσότερες καταθέσεις στο EPO, USPTO
(USA), JPO (Japan), CNIPA (China), KIPO (South Korea), Rospatent (Russia), INPI
(Brazil) κλπ. Δεν υπάρχει ενιαία σωστή απάντηση, διότι κάθε αίτηση είναι εξ’ ορισμού διαφορετική από μια άλλη, κάθε αίτηση είναι μοναδική. Η Intellex θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τη ” διαδρομή” που θα σας δώσει τη μεγαλύτερη προστασία με όσο γίνεται χαμηλότερο κόστος.

Η ομάδα της Intellex με τη συσσωρευμένη πείρα της πολλών δεκαετιών σε
εθνικές αλλά κυρίως στις πολύπλοκες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διαδικασίες
είναι η μόνη που μπορεί να σας δώσει σαφείς απαντήσεις, προσαρμοσμένες
στις ανάγκες σας, σε ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:

 Τι θα πρέπει να περιλάβω στην Περιγραφή της εφεύρεσης και τι να κρατήσω
μυστικό;
 Που θα κάνω την πρώτη κατάθεση;
 Τι δικαιώματα έχει ο εφευρέτης και τι ο καταθέτης; Μπορώ να βάλω την
εταιρεία μου ως εφευρέτη ή ως καταθέτη;
 Πώς θα ερμηνεύσω το Search Report και το Written Opinion on patentability
που μόλις έλαβα;
 Ποια οδό θα πρέπει να επιλέξω στη δεύτερη φάση, ώστε να έχω τις
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας με το μικρότερο κόστος;
 Πότε αρχίζει η ουσιαστική Εξέταση της αίτησης;
 Πόσο διαρκεί η Εξέταση;
 Θα χρειαστεί προφορική διαδικασία (oral proceedings) και φυσική παράσταση
ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής (Examining Division);
 Πώς μπορώ να διαπραγματευτώ με κάποιον που ενδιαφέρεται για την
πατέντα μου negotiation for licensing agreement); Σε ποια τιμή;
 Έλαβα επιστολή ότι παραβιάζω δικαιώματα τρίτου. Τι μπορώ να κάνω;