2022: Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

0
102
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η ΕΕ στηρίζει τη γενιά που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέροντάς της περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.

Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία

Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των νέων στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου, πιο συμπεριληπτικού και πιο ψηφιακού. Για το λόγο αυτό έχει εφαρμόσει πληθώρα προγραμμάτων και σχετικών πρωτοβουλιών, όπως είναι το δημοφιλές πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus που ξεκίνησε το 1987, και η πρόσφατη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης όπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα πολιτών είναι κάτω των 25 ετών.

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Φέτος, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των νέων. Στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών και στη διοργάνωση δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι νέοι στην Ευρώπη
  • Ένας στους έξι Ευρωπαίους ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 15 έως 29 ετών
  • Ένας στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνει ότι έχει περάσει δυο ή περισσότερες εβδομάδες στο εξωτερικό για δουλειά, εκπαίδευση ή σπουδές το 2019
  • Το 75 % έχει θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατία

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί σε νέα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες ή με ζητήματα ψυχικής υγείας. Θα εφαρμοστεί επίσης η νέα πρωτοβουλία “ALMA”, η οποία θα προωθήσει τη διασυνοριακή μετακίνηση των μειονεκτούντων νέων.

Οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στη νεολαία

Η πανδημία COVID-19 έπληξε σημαντικά τη νεολαία καθώς χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας και επηρεάστηκε σημαντικά η ψυχική και σωματική τους κατάσταση. Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν την ΕΕ να θέσει ως προτεραιότητα τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία και να προσπαθήσει να βελτιώσει τις προοπτικές της για το μέλλον. 

Νεολαία και COVID-19
  • Ένας στους τρεις νέους αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής στα μέτρα του COVID-19
  • Η ανεργία αυξήθηκε από 11,9% το 2019 σε 13,3% το 2020
  • Το 40% των νέων ανησυχεί για την υγεία του και το 66% ανησυχεί για την υγεία των μελών της οικογένειας του και των φίλων του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη νεολαία:

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (ΕΥΕ) αποτελεί πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου που δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν μαζί, για να ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν τη νεολαία και να αναζητήσουν λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον τους.

  • Επισκεφθείτε ένα από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάρτε μέρος σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την ΕΕ. 
  • Το Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει στόχο την αναβάθμιση της γνώσης των νέων, που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, γύρω από την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τις αξίες και τον ρόλο της ΕΕ.
  • Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία απονέμεται κάθε χρόνο σε έργα που διαχειρίζονται νέοι και τα οποία προωθούν την κατανόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και καλλιεργούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
  • Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη για τη Νεολαία παρέχει πληροφορίες στους νέους σχετικά με τις ευκαιρίες εντός και εκτός Ευρώπης οι οποίες αφορούν την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό, την ενεργό τους συμμετοχή ως πολίτες της ΕΕ, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, την κοινωνική συνοχή, τα διεθνή ζητήματα και τα ταξίδια.