Ανησυχητικός ο πληθωρισμός, αλλά οι βιαστικές κινήσεις μπορεί να βλάψουν την ανάκαμψη

0
108
πληθωρισμός

Σε συνέχεια της συζήτησης της Δευτέρας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας Christine Lagarde, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα την Τετάρτη σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΚΤ,

υπογραμμίζοντας τη θέση της ίδιας της Τράπεζας ότι η πρόωρη απόσυρση της δημοσιονομικής στήριξης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, ζητά η νομισματική πολιτική να παραμείνει προσηλωμένη στην ασφαλή καθοδήγηση της οικονομίας για έξοδο από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης κάποια ανησυχία για την αύξηση των ποσοστών πληθωρισμού, η οποία αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους εξασθένησης της ανάκαμψης και παρουσιάζει ένα σύνθετο πρόβλημα, με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται στα διάφορα κράτη μέλη από 3,3% έως 12,2%. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης ότι ο πληθωρισμός αυτός μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας. Σημειώνει ωστόσο, ότι τα εν λόγω ομόλογα εξακολουθούν να μην είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα (PSPP), παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί και καλεί την ΕΚΤ να επανεκτιμήσει την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων και να παράσχει ειδικές συστάσεις σχετικά.

Στο ψήφισμα καλείται επίσης η ΕΚΤ να ενσωματώσει καλύτερα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πολιτικές, τις αποφάσεις και τις πράξεις της. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν επίσης με ανησυχία ότι ορισμένα προγράμματα αναχρηματοδότησης και αγοράς επενδυτικών προϊόντων της ΕΚΤ στηρίζουν έμμεσα δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ακόμη την ανησυχία τους σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες και πρακτικές που χρησιμοποιεί ο τραπεζικός τομέας στις συμβάσεις με καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη και ζητούν από την ΕΚΤ να συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 569 ψήφους υπέρ, 84 κατά και 38 αποχές.

Δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εισηγητής Δημήτρης Παπαδημούλης (Αριστερά, Ελλάδα) δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να απαγκιστρωθούμε από δογματικές προσεγγίσεις σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Πρέπει να συνεχίσουμε με πραγματισμό και με ρεαλισμό. Είναι σημαντικό η χρηματοπιστωτική πολιτική να συνάδει με τη νομισματική πολιτική, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, αλλά και να ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων γιατί χωρίς τον τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει τραπεζική ένωση.»

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde δήλωσε ότι «οι κίνδυνοι για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ιδίως στο εγγύς μέλλον. Εάν οι πιέσεις στις τιμές τροφοδοτούνται από υψηλότερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις των μισθών ή εάν η οικονομία επιστρέψει ταχύτερα σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να είναι ακόμα υψηλότερος».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι γενικές προσδοκίες για σταθεροποίηση παραμένουν. «Μέτρα που έχουν βασιστεί σε έρευνες δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στο 2% έως το 2023 και στη συνέχεια θα κυμανθεί κοντά σε αυτό το επίπεδο», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, η κ. Lagarde περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ καθιστά τη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της κατάλληλη για τα σημερινά δεδομένα, καθώς και για τις μελλοντικές προκλήσεις.