Μέλλον της Ευρώπης: δεύτερο «πακέτο» συστάσεων πολιτών στην Ολομέλεια της Διάσκεψης

48
ΕΚ

Η θέση της ΕΕ στον κόσμο, μετανάστευση, οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, εργασία, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός θα συζητηθούν στις 11-12 Μαρτίου.

Κατά τη συνεδρίασή της μεταξύ 11 και 13 Φεβρουαρίου 2022 στο Μάαστριχτ (Ολλανδία) η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για τα θέματα «Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση» υιοθέτησε 40 συστάσεις. Η αντίστοιχη Ομάδα για τα θέματα «ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός», η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 25-27 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο (Ιρλανδία), κατέληξε σε 48 συστάσεις.Οι εν λόγω συστάσεις, καθώς και εκείνες των εθνικών Ομάδων Πολιτών (που διοργανώνουν τα κράτη μέλη) για τα ίδια θέματα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Πότε: Παρασκευή 11 — Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων, ομάδων εργασίας και πολιτικών ομάδων)

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως συμμετοχή.

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συζητά τις συστάσεις τόσο των εθνικών ομάδων πολιτών όσο και των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, ομαδοποιημένα ανά θέμα, χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Η Ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή, εγκρίνοντάς τες βάσει συναίνεσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συντάξει μια έκθεση σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την Ολομέλεια. Η ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι Ομάδες επέλεξαν 80 πολίτες (20 κάθε μία) για να τους εκπροσωπήσουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Η πιο πρόσφατη σύνοδος της Ολομέλειας πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, τον σκοπό και τις εργασίες της Ολομέλειας και να αναζητήσετε όλα τα σχετικά έγγραφα για το επόμενο Σαββατοκύριακο, στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Σχετικές πληροφορίες

Οι τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών λειτουργούν με την καθοδήγηση των πολιτών. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι ακρογωνιαίος λίθος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Στις διαβουλεύσεις τους λαμβάνουν υπόψη τις συνεισφορές των πολιτών από όλη την Ευρώπη μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας και χάρη σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ υποστηρίζονται από παρουσιάσεις από εξέχοντες πανεπιστημιακούς και άλλους εμπειρογνώμονες.

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη Διάσκεψη ολοκληρώθηκε μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας στις 20 Φεβρουαρίου. Οι συστάσεις τους θα συμπεριληφθούν σε τελική έκθεση στις 17 Μαρτίου. Ωστόσο, οι πολίτες μπορούν ακόμη να υποβάλλουν εισηγήσεις στην πλατφόρμα, ώστε να δοθεί διαδικτυακή συνέχεια στη συζήτηση. Οι συστάσεις που κατατίθενται μετά τις 20 Φεβρουαρίου μπορεί να συμπεριληφθούν σε μια τελική έκθεση μετά τις 9 Μαΐου.