Προσεχώς στο ΕΚ: Ρωσική εισβολή, ισότητα των φύλων, οικονομία

0
166
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
EU flags waving in front of European Parliament building. Brussels, Belgium

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ισότητα των φύλων και η οικονομική ανάκαμψη βρίσκονται στην πολυάσχολη ατζέντα των επιτροπών αυτή την εβδομάδα.

Επιπτώσεις ρωσικής εισβολής

Την Πέμπτη, τα μέλη της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων, της υποεπιτροπής ασφάλειας και άμυνας, και της αντιπροσωπείας EE-Ουκρανίας συζητούν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον υπουργό άμυνας της χώρας Αλέξιι Ρέζνικοφ.

Άλλες επιτροπές συζητούν επίσης για τις επιπτώσεις της εισβολής στη διατλαντική συνεργασία, στις μεταφορές, στον πολιτισμό, στις εξωτερικές παρεμβάσεις, στην αλιεία, στα δικαιώματα των παιδιών, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαδικτυακή προπαγάνδα.

Ισότητα των φύλων

Την Τρίτη και Τετάρτη, οι επιτροπές για τα δικαιώματα των γυναικών (FEMM) και για τις νομικές υποθέσεις (JURI) συζητούν και ψηφίζουν για τη διασφάλιση μιας πιο ισόρροπης εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών (σε ποσοστό 40%).

Την Πέμπτη, οι επιτροπές για τα δικαιώματα των γυναικών (FEMM) και για την απασχόληση (EMPL) ψηφίζουν για την ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής.

Οικονομία

Τη Δευτέρα, η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων (ECON) ψηφίζει για τη ρύθμιση της χρήσης κρυπτονομισμάτων ώστε να συμπεριλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία εκτός της ΕΕ, η στήριξη της καινοτομίας, ο μετριασμός των κινδύνων και η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Ο αντίκτυπος της κρίσης του COVID-19 στις οικονομίες της ΕΕ και η ανάκαμψη βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2022 την Τρίτη και Τετάρτη, συγκεντρώνοντας ευρωβουλευτές και βουλευτές των κρατών μελών, υποψήφιες χώρες και χώρες παρατηρητές.

Οι επιτροπές προϋπολογισμού (BUDG) και περιβάλλοντος (ENVI) εξετάζουν πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή δραστηριοτήτων φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας στην ταξινομία της ΕΕ, η οποία επιτρέπει τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων σε έργα που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνδιοργανώνουν μια Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση, η οποία εστιάζει στις τάσεις και την εξέλιξη της τηλεργασίας, καθώς και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν από αυτή την μορφή εργασίας.