Νέο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change»

0
163

Ανακοίνωση πρόσκλησης φοίτησης στο νέο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change»

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο νέο Διεθνές και Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change».

Το Διεθνές Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διαμορφωθεί από κοινού μεταξύ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ε.Α.Π. και της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας και προσφέρεται με την πλέον καταξιωμένη μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η διάρκειά του είναι κατ’ ελάχιστο διετής, προσφέροντας 120 ECTS και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική και απονέμει τον τίτλο του Master of Science (M.Sc.).

Στόχος του προγράμματος είναι η εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αφορούν πρωτευόντως στις επιστήμες της αρχαιολογίας, της συντήρησης έργων τέχνης και μνημείων, της κλιματολογίας και του περιβάλλοντος, της γεωλογίας, της τηλεμετρίας και των δορυφορικών εφαρμογών, στις επιστήμες μηχανικών και στην αρχιτεκτονική.

 Οι γνώσεις σε συνδυασμό με την παιδεία και την εμπειρία που θα προκύψει από το συνδυασμό θεωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης των μεταπτυχιακών επιστημόνων, θα διευρύνουν τον ορίζοντα επαγγελματικής ενασχόλησής τους, ενώ παράλληλα δίνουν το προβάδισμα στους συμμετέχοντες να είναι οι πρώτοι σε εξειδίκευση σε ένα πολυεπιστημονικό κλάδο που αφορά την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε όλο τον πλανήτη, δεδομένου ότι διεθνώς αντίστοιχα Π.Μ.Σ. είναι ελάχιστα χωρίς να υπάρχει και η έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της όπως στο προκείμενο Π.Μ.Σ.

Τα πλεονεκτήματα του προσφερόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

  • Φοίτηση στην έδρα του κάθε φοιτητή/ριας με καθηγητές που έχουν αξιολογηθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας του προγράμματος.
  • Ευελιξία ωραρίων μελέτης και επιλογής έντασης φοίτησης.
  • Μικρός αριθμός φοιτητών ανά καθηγητή, ενισχύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Δυνατότητα δευτερεύουσας εξειδίκευσης προστασίας και προσαρμογής σε έναν από τους τρεις παρακάτω τομείς (minors): α) Κινητή πολιτιστική κληρονομιά, β) Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, γ) Μνημεία της φύσης και ιστορικά τοπία.
  • Επαγγελματικές προοπτικές: Το πτυχίο του Ε.Α.Π. είναι ισοδύναμο με όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. της χώρας και το μεταπτυχιακό αποτελεί απαραίτητο προσόν ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν οι απόφοιτοί του θέσεις ευθύνης στον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές εξέλιξής τους σε όποιον χώρο εργασίας εργάζονται.
  • Δυνατότητα φοίτησης σε τομέα αιχμής βραχυπρόθεσμων μελλοντικών αναγκών.
  • Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: