Η Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα πάνω από 6,5 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη – Στην Ελλάδα 900 εκατ. ευρώ

0
86
SURE

Η Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα πάνω από 6,5 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη μέσω της τελικής πράξης στο πλαίσιο του SURE, του μέσου που σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Με τη σημερινή ένατη και τελευταία πληρωμή, το SURE έχει παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή συνολικού ύψους 98,4 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Βουλγαρία έλαβε 460 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 29 εκατ. ευρώ, η Τσεχία 2,5 δισ. ευρώ, η Ελλάδα 900 εκατ. ευρώ, η Κροατία 550 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 142 εκατ. ευρώ, η Λετονία 167 εκατ. ευρώ, η Πολωνία 1,5 δισ. ευρώ και η Πορτογαλία 300 εκατ. ευρώ. Και τα εννέα κράτη μέλη είχαν ήδη λάβει χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του SURE.
 

Τα εκταμιευθέντα δάνεια θα χρηματοδοτήσουν προγενέστερες δαπάνες για μέτρα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα, μεταξύ άλλων για τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και ορισμένα μέτρα για την υγεία. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην προστασία της απασχόλησης και στη στήριξη του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
 

Το SURE βοήθησε επιτυχώς τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας το 2020 και στήριξε την ταχεία ανάκαμψη το 2021. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το SURE δείχνει ότι το μέσο στήριξε περίπου 31,5 εκατομμύρια άτομα και 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις το 2020, καθώς και 9 εκατομμύρια άτομα και περισσότερες από 800 000 επιχειρήσεις το 2021. Τον Ιούνιο του 2021 το SURE κέρδισε το βραβείο χρηστής διαχείρισης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2021 στην κατηγορία παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη. Η περίοδος διαθεσιμότητας του μέσου SURE λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
 

Οι σημερινές εκταμιεύσεις χρηματοδοτήθηκαν από την έκδοση την περασμένη εβδομάδα κοινωνικών ομολόγων EU SURE ύψους 6 548 δισ. ευρώ από την Επιτροπή, τα οποία στηρίχθηκαν ικανοποιητικά από επενδυτές κατά την τελευταία περίοδο του τρέχοντος έτους.
 

Ιστορικό

Το SURE — το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης — αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων ως απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού. Το SURE παρέχει χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη.
 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τον κανονισμό SURE στις 2 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο της αρχικής απόκρισης της ΕΕ στην πανδημία. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020 ως ισχυρή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και το μέσο κατέστη διαθέσιμο μετά την υπογραφή των συμφωνιών εγγύησης από όλα τα κράτη μέλη στις 22 Σεπτεμβρίου 2020. Η πρώτη εκταμίευση πραγματοποιήθηκε πέντε εβδομάδες αφότου κατέστη διαθέσιμο το SURE.
 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή εξέδωσε νέο 15ετές κοινωνικό ομόλογο ύψους 6 548 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα SURE της ΕΕ που αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2037. Η Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά ομόλογα για τη χρηματοδότηση του μέσου SURE και χρησιμοποιεί τα έσοδα για την παροχή δανείων αντιστήριξης στα δικαιούχα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω ομόλογα, καθώς και πλήρης επισκόπηση των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο κάθε έκδοσης και των δικαιούχων κρατών μελών διατίθενται ηλεκτρονικά εδώ

Για τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Πορτογαλία, τα σημερινά δάνεια αντιπροσωπεύουν συμπληρωματικές ενισχύσεις στην αρχική χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του SURE το 2020. Οι εν λόγω συμπληρωματικές ενισχύσεις χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2022. Για την Πολωνία, η καταβολή του τελευταίου μέρους της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε το 2020 πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά την επίλυση, τον Νοέμβριο, ενός ζητήματος που συνδέεται με την απορρόφηση της χρηματοδότησης.