Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να εφαρμόσει μια αξιόπιστη πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο

24
Ολομέλεια ΕΕ

Σε συζήτηση με τη Σουηδική Προεδρία και την Πρόεδρο της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές εξέτασαν τρόπους διαχείρισης των μεταναστευτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Μιλώντας εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου, η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας Jessika Roswall σημείωσε ότι κατά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν ζητήματα μετανάστευσης, καθώς και την κατάσταση στην Ουκρανία, την οικονομική ατζέντα και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τη βιομηχανία.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, θα δοθεί έμφαση στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, στη συνεργασία με τρίτες χώρες και στην επιστροφή μεταναστών και αιτούντων άσυλο χωρίς δικαίωμα να παραμείνουν στην ΕΕ αποτελεσματικότερα στις χώρες καταγωγής ή διέλευσης τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να ζητήσει τη συνέχιση των νομοθετικών εργασιών σχετικά με το σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η Σουηδή Υπουργός διαβεβαίωσε τους ευρωβουλευτές ότι οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο προχωρούν με καλό ρυθμό.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen τόνισε ότι η μετανάστευση είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Κατά την άποψή της, το νομοθετικό έργο θα πρέπει να συνεχιστεί με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών του συμφώνου έως την άνοιξη του 2024, αναπτύσσοντας παράλληλα πρόσθετες δράσεις για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και τη διασφάλιση ταχύτερων και αξιοπρεπών επιστροφών των μεταναστών στις χώρες καταγωγής ή διέλευσης τους. Η βελτίωση της εθελοντικής αλληλεγγύης, η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης από τρίτες χώρες και η θέσπιση ασφαλών και νόμιμων διόδων προς την Ευρώπη θα πρέπει επίσης να αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ, δήλωσε.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι αναμένουν αποτελέσματα στον τομέα της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, μετά από χρόνια συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών εν μέσω της αύξησης των παράτυπων αφίξεων ατόμων, η πλειοψηφία των οποίων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για παραμονή στην ΕΕ.

Ορισμένοι ομιλητές ζήτησαν την αποτελεσματικότερη προστασία των συνόρων, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία φρακτών, για τους οποίους κάποιοι ευρωβουλευτές ζήτησαν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αρκετοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην ανάγκη αύξησης του ποσοστού των ατόμων που επιστρέφουν.

Άλλοι πρότειναν την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στο έδαφος τρίτων χωρών, ως τρόπο προσέγγισης των πλέον ευάλωτων ατόμων. Συζήτησαν επίσης για τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Ορισμένοι ομιλητές έκριναν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα από ΜΚΟ θα πρέπει να υπόκεινται σε κοινό κώδικα δεοντολογίας. Άλλοι επέμειναν ότι, για να είναι αξιόπιστη, η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνδυάζει την ευθύνη και την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες.

Σημειώνοντας ότι η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη καθιστά αναγκαία τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, αρκετοί ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του ανοίγματος νόμιμων διόδων προς ΕΕ. Τέλος, ορισμένοι τόνισαν ότι η απάντηση της ΕΕ στη μαζική άφιξη Ουκρανών προσφύγων μετά τον πόλεμο έδειξε ότι είναι δυνατή μια διαφορετική προσέγγιση και ότι η μετανάστευση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ευκαιρία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ.