Σοκ! Πάνω από 2 εκατ. οδηγοί θα λείπουν το 2026

0
121
μεταφορές φορτηγα

Η IRU, μαζί με το μέλος της Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (FLEAA) , συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Nicolas Schmit για να συζητήσουν τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα και μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν ιδιαίτερα τον κλάδο των οδικών μεταφορών της ΕΕ.

Η έλλειψη οδηγών επισημάνθηκε ως πραγματική απειλή για την κινητικότητα και τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, την οικονομία. Χωρίς δράση για να γίνει το επάγγελμα του οδηγού πιο προσιτό και ελκυστικό, η Ευρώπη θα έχει έλλειμμα πάνω από δύο εκατομμύρια οδηγούς έως το 2026, επηρεάζοντας τις μισές από τις μετακινήσεις εμπορευμάτων και τα εκατομμύρια των ταξιδιών επιβατών.

Η IRU εκτιμά την ανοιχτή αναγνώριση από τον Επίτροπο Schmit της ουσιαστικής φύσης των επαγγελματιών οδηγών, όπως αποδεικνύεται από τον ρόλο που έπαιξαν οι οδικές μεταφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Διευθύντρια Συνηγορίας της ΕΕ της IRU Raluca Marian είπε: «Είναι καθησυχαστικό να ακούω τον Επίτροπο Schmit να τονίζει τον στρατηγικό ρόλο των εργαζομένων πρώτης γραμμής και την πλήρη κατανόηση της διάστασης του ζητήματος της έλλειψης οδηγών και των επακόλουθων προβλημάτων που προκαλεί στην εσωτερική αγορά.»

Διεύρυνση της δεξαμενής των οδηγών

Η IRU χαιρέτισε τη δέσμευση του Επιτρόπου Schmit να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του χαρτοφυλακίου του για να συμβάλει στη μείωση των ελλείψεων οδηγών. Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης των ελλείψεων, οι ομάδες τοπικών οδηγών σε ολόκληρη την ΕΕ δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν το κενό. Με τη σειρά της, η συνάντηση επικεντρώθηκε επίσης στο θέμα της προσέλκυσης ειδικευμένων οδηγών τρίτων χωρών.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο εργαλείο για την προσέλκυση ταλέντων τρίτων χωρών στην αγορά της ΕΕ. Αυτό ξεκίνησε με το «Σύμφωνο για τη Μετανάστευση» και συνεχίζεται με συγκεκριμένα έργα που περιλαμβάνουν ομάδες εργαζομένων εκτός ΕΕ. Είμαστε χαρούμενοι που ο Επίτροπος Schmit βλέπει τους οδηγούς ως μέρος ενός εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης που αξίζει να συμπεριληφθούν σε ένα έργο δεξαμενής ταλέντων», δήλωσε η Raluca Marian.

Η IRU και ο Επίτροπος Schmit συζήτησαν επίσης μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στο επάγγελμα μέσω της συνειδητής εστίασης στη μαθητεία σε νεαρή ηλικία. Ο πολύ χαμηλός αριθμός νέων επαγγελματιών οδηγών είναι πραγματικά μια χαμένη ευκαιρία δεδομένου ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ ήταν στο 14,5% μέχρι το τέλος του 2022.

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των οδηγών

Η IRU εξέφρασε την ικανοποίησή της που ο Επίτροπος επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των οδηγών, τις ελλείψεις δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προσέλκυση νέων ταλέντων στην ομάδα οδηγών της ΕΕ, καθώς και για τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες οδηγοί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την οικολογική οδήγηση.

«Είμαστε ευγνώμονες που ο Επίτροπος Schmit είναι αποφασισμένος να συνεργαστεί με την Επίτροπο της ΕΕ για τις μεταφορές, Adina Valean, και τον τομέα μας για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αφιερωμένης στους επαγγελματίες οδηγούς το 2023, που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων», δήλωσε η Raluca Marian.

Κοινωνικός διάλογος

Σε κοινωνικά θέματα, η IRU τόνισε τον κεντρικό ρόλο του τομεακού κοινωνικού διαλόγου και της δέσμευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας καθώς και για τη διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, των πολιτικών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ο κεντρικός ρόλος της IRU ως αντιπροσωπευτικού κοινωνικού εταίρου της δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των φορέων οδικών μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ.

«Είμαστε ευγνώμονες για τη συνάντηση και την ανταλλαγή με τον Επίτροπο Schmit και την ομάδα του. Χαιρετίζουμε την πρόσκληση του Επιτρόπου να συζητήσουμε και να επιδιώξουμε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών. Ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης είναι σαφής: δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την κινητικότητα και τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ», κατέληξε η Raluca Marian.