Το Κοινοβούλιο αίρει την ασυλία των ευρωβουλευτών Cozzolino και Tarabella

0
170
Ευρώπη Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν την Πέμπτη υπέρ της άρσης της ασυλίας των Andrea Cozzolino και Marc Tarabella, μετά από αιτήματα των βελγικών αρχών.

Εγκρίνοντας την πρόταση που υπερψήφισε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να άρει την ασυλία των Andrea Cozzolino (Μη Εγγεγραμμένοι, Ιταλία) και Marc Tarabella (Μη Εγγεγραμμένοι, Βέλγιο) δια ανατάσεως της χειρός.

Η διαδικασία που άρχισε τον Ιανουάριο θα ολοκληρωθεί επίσημα με την οριστική κοινοποίηση της απόφασης τόσο στους εμπλεκόμενους ευρωβουλευτές όσο και στις αιτούσες αρχές.

Σχετικές πληροφορίες

Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας στις 16 Ιανουαρίου, έχοντας λάβει αιτήματα από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου στο πλαίσιο έρευνας της βελγικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας. Όπως ορίζεται από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρο 6 και άρθρο 9), τα αιτήματα διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η οποία ψήφισε τις συστάσεις της την Τρίτη 31 Ιανουαρίου. Στις εκθέσεις της για τις περιπτώσεις των Andrea Cozzolino και Marc Tarabella η εισηγήτρια Manon Aubry (Αριστερά, Γαλλία) συνέστησε την άρση της ασυλίας των δύο ευρωβουλευτών, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η έρευνα από τις βελγικές αρχές.

Η εξέταση κάθε υπόθεσης ασυλίας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προβλέπει μια πρώτη παρουσίαση από τον εισηγητή, προαιρετική ακρόαση με τον ευρωβουλευτή του οποίου η ασυλία συζητείται, και τελικά ανταλλαγή απόψεων και ψηφοφορία επί σχεδίου έκθεσης που εκπονείται από τον εισηγητή. Μετά την ψηφοφορία της επιτροπής, το σχέδιο έκθεσης προστίθεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου της ολομέλειας, κατά την οποία οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν την απόφασή τους με απλή πλειοψηφία.

Ψηφοφορίες για άλλες υποθέσεις ασυλίας

Το Κοινοβούλιο ψήφισε επίσης επί υποθέσεων που δεν σχετίζονται με τις προηγούμενες σχετικά με την ασυλία τριών ευρωβουλευτών. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να μην άρουν την ασυλία της Nadine Morano (ΕΛΚ, Γαλλία) μετά το αίτημα των γαλλικών αρχών σχετικά με κατηγορίες περί δυσφήμισης. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης να στηρίξει το αίτημα του Helmut Geuking (ΕΛΚ, Γερμανία) σχετικά με την υπεράσπιση των προνομίων και των ασυλιών του σε σχέση με διαδικασίες στα αστικά δικαστήρια στης τη Γερμανίας. Τέλος, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να άρουν την ασυλία του Nicolas Bay (Μη Εγγεγραμμένοι, Γαλλία) κατόπιν αιτήματος των γαλλικών αρχών στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.