Η νέα έκδοση του Άτλαντα της μετανάστευσης

0
163

 

Η νέα έκδοση του Άτλαντα της μετανάστευσης παρουσιάζει λεπτομερή στοιχεία για τη μετανάστευση σε όλο τον κόσμο

Το Κέντρο Γνώσεων για τη Μετανάστευση και τη Δημογραφία δημοσιεύει μια νέα έκδοση του Άτλαντα της μετανάστευσης, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις παγκόσμιες μεταναστευτικές ροές και τάσεις.

Σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Άτλαντα, η συντριπτική πλειονότητα (91,6%) των πολιτών της ΕΕ ζουν στη χώρα ιθαγένειάς τους. Περίπου το 3,1% είναι πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και μόνο το 5,3% είναι πολίτες τρίτων χωρών. Περιλαμβάνεται και μια ενότητα σχετικά με τους εκτοπισμούς στην Ουκρανία, η οποία καταδεικνύει τον αντίκτυπο της ρωσικής επίθεσης στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ. Ο Άτλας παρέχει επίσης πληροφορίες για βασικά θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων για τον αριθμό των ατόμων που έχουν μεταναστεύσει, τη χώρα καταγωγής τους και τη χώρα προορισμού, τον αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση ασύλου ή προσωρινής προστασίας στην ΕΕ και την έκβαση των αιτήσεών τους, καθώς και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των διαφόρων χωρών.

Ο Άτλας έχει ως στόχο να στηρίξει την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, συμβάλλει στη διερεύνηση της πολυπλοκότητας της διεθνούς μετανάστευσης και αντικρούει την παραπληροφόρηση παραθέτοντας γεγονότα. Συλλέγει εναρμονισμένα και έγκυρα στοιχεία από επίσημες διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Eurostat, τα οποία εισάγονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων και παρουσιάζονται με διαδραστικές απεικονίσεις.

Ο Άτλας είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει συνεχώς επικαιροποιημένα στοιχεία για τη μετανάστευση στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και σε 171 χώρες και εδάφη εκτός ΕΕ. Εκτός από διαδικτυακό εργαλείο, ο Άτλας είναι επίσης διαθέσιμος ως έντυπο βιβλίο.