Προβολή την κατανομής των εδρών στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0
57

Βασίζεται στα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, στις 01.17 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 10 Ιουνίου 2024.

Η σύνθεση των ομάδων βασίζεται στη δομή του απερχόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε:

  • προσωρινά αποτελέσματα από 23 κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.
  • εκτιμήσεις και προεκλογικά στοιχεία για τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες: Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά δεδομένα, η συμμετοχή σε ολόκληρη την ΕΕ ανήλθε σε 51%.

Οι προβλέψεις για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου βασίζονται στη δομή του απερχόμενου Κοινοβουλίου και τις υφιστάμενες πολιτικές ομάδες του. Η νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου αναμένεται να διαμορφωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όταν θα πραγματοποιηθεί σύνοδος της ολομέλειάς του για τη συγκρότησή του σε σώμα.

Όλα τα εθνικά κόμματα χωρίς επίσημα επιβεβαιωμένη συμμετοχή σε κάποια πολιτική ομάδα επί του παρόντος και τα οποία δεν αποτελούν κομμάτι των «μη εγγεγραμμένων» ευρωβουλευτών στην υφιστάμενη σύνθεση του ΕΚ έχουν ενταχθεί την κατηγορία «Άλλα», ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσανατολισμό τους.

Οι προβλέψεις για τις έδρες θα εξακολουθήσουν να επικαιροποιούνται και να δημοσιεύονται στον ιστότοπο https://results.elections.europa.eu/el/, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε τα αποτελέσματα ανά χώρα, τις έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ευρωβουλευτών για κάθε εθνικό κόμμα και πολιτική ομάδα και δεδομένα για τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τα αποτελέσματα διαφορετικών εκλογικών αναμετρήσεων, να δείτε πώς διαμορφώνονται κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και να δημιουργήσετε ένα γράφημα για δική σας χρήση.