Οι επιστήμονες και οι ευρωβουλευτές έχουν να μάθουν πολλά ο ένας από τον άλλον. Και τώρα μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους χάρη σε ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι η χάραξη της πολιτικής πραγματοποιείται με κατάλληλο τρόπο, καθώς και ότι οι επιστημονικές συμβουλές ενσωματώνονται αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Scientist and MEPs have a lot to learn from each other. And they can now share their knowledge and experience, thanks to a programme designed to ensure that policy-making is qualified, and scientific advice effectively integrated into the EU decision-making process.
_______________________

Τα βίντεο του europarlTV προβάλλονται από το eurozoi.gr κατόπιν της από 16/2/2011 σχετικής συμφωνίας μεταξύ European Parliament web TV – Eurozoi.gr και Argonafplia.gr.