Οι προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας υπαγορεύονται από τον στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, από την ανάγκη για διάλογο και προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και τα συναφή ζητήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της οικονομίας.
Κατά τους επόμενους έξι μήνες η Προεδρία θα εστιάσει σε έξι βασικούς τομείς: μετανάστευση, ενιαία αγορά, ασφάλεια, κοινωνική ένταξη, σχέσεις γειτονίας της ΕΕ και ναυτιλία.

#EU2017MT 2017 Maltese Presidency of the Council of the EU
http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx